I många miljöer ställs det extra höga krav på god hygien vilket innebär att det ljudabsorberande undertaket ska tåla regelbunden rengöring. Ibland krävs våt rengöring med eller utan desinficerande rengöringsmedel, ibland tuff högtryckstvätt.

Paroc har tagit fram ett särskilt hygienkoncept som erbjuder lösningar för miljöer med höga krav på hygien och renlighet. Allt från kök och matsalar till operationssalar och badanläggningar. Det är särskilt utprovade och tåliga ljudabsorbenter och undertak för bästa tänkbara ljudmiljö.

Utformningen av ett behandlings- och patientrum bör ge möjlighet till avskildhet. Som patient bör man inte utsättas för onödiga ljud eller buller som kan orsaka oro eller stress i en redan jobbig situation. Det är även viktigt att stödja kommunikationen mellan vårdare och patient, få bort oönskade ljud från teknisk utrustning samt säkerställa att det inte är lyhört mellan vårdrummen.

I simhallar krävs god hörbarhet för tal så att till exempel simlärare och badvakter kan ge instruktioner. En låg ljudnivå är också önskvärd så att man lätt kan höra eventuella rop på hjälp. Miljön är speciell på flera sätt. Man bör till exempel tänka på att akustikpaneler på väggarna måste installeras ovanför skvätthöjd.

Duschrum har ofta reflekterande material i golv och väggar. Installera mjuka absorberande undertak där som dämpar ekon. Vid akustikdesignen är det viktigt att ta hänsyn till exempelvis duschar, ventilation, korrosion och kondens. Vi har tåliga produkter speciellt utvecklade för den typen av utmaningar.