Buller förknippas ofta med fabriker, stökig trafik och slamriga verkstäder. Ett ovälkommet oväsen som stör och försvårar såväl kommunikation som arbete.

Att buller kan maskera både samtal och viktiga signaler är ett problem i sig. Men det kan även orsaka hörselskador, kroppsliga reaktioner och sömnstörningar. Buller kan också påverka koncentrationsförmågan och därmed försämra både arbetsprestation och säkerhet. Så det är mycket vunnet med att dämpa ljudnivån så mycket som möjligt.

Paroc erbjuder ett brett, välbeprövat sortiment för utsatta miljöer och det finns alla möjligheter att skapa slitstarka och tåliga lösningar och samtidigt använda olika färger och montage för att tillfredsställa det estetiska uttrycket.