Kvaliteten på inomhusmiljön blir en allt viktigare faktor för vårt allmänna välbefinnande. En viktig aspekt av inomhusmiljön är ljudmiljön. Akustiken i rummet påverkar oss människor på många olika sätt och studier visar tydliga samband mellan bullerexponering och olika hälsoeffekter. Vikten av en god ljudmiljö uppmärksammas mer än någonsin. Efterfrågan på bra och snygga ljudabsorbenter har ökat till såväl offentliga miljöer som hemmiljöer. Välkommen till vår värld av undertak!

Undertaket spelar kanske inte huvudrollen i ett rum. Det är sällan det som man lägger märke till först. Väggar och golv pockar ofta mer på uppmärksamhet, för att inte tala om inredningen. Men med kreativa och innovativa undertakslösningar riktas fler blickar uppåt istället för framåt eller neråt. Höj den estetiska känslan samtidigt som du sänker ljudnivån!

Ljudabsorbenter och undertak hjälper dig att skapa en behaglig arbetsmiljö och god rumsakustik. Många vill ha vita standardprodukter men det går även att ta ut svängarna. Allt från att välja mellan olika vita nyanser till att själv bestämma färg och design. Forma intressanta undertak! Lek med färger, format och nivåer. Eller varför inte kombinera olika typer av produkter och montagesätt? Kanske hänga ljudabsorbenter fritt från varandra? Fungerar det inte med ett heltäckande tak kan vertikalt hängande bafflar vara en bra lösning. Rummets volym bibehålls samtidigt som lösningen blir mer spännande rent estetiskt.

Möjligheterna är många. Fler än du tror. Rikta blicken uppåt – mot ett undertak som fångar både ljudet och ditt intresse!