Dålig akustik och onödiga ljud kan ge upphov till stress, trötthet och koncentrationssvårigheter. Det vill vi självklart skydda våra barn och ungdomar från. I miljöer för utbildning, men även sport och fritid, är det extra viktigt att säkerställa en god ljudmiljö.

Paroc erbjuder ljudabsorberande undertak och väggpaneler för akustikreglering och bullerdämpning. Vi vet att bra akustik i skolan för med sig positiva effekter som bättre hälsa och undervisningsresultat.

Förskolor och skolor är en utmaning akustiskt. Det är mycket att ta hänsyn till, som till exempel elevernas förutsättningar och behov av kommunikation eller avskildhet. Det kan pågå livlig lek i ett rum och vila i nästa. I en sal uppmuntras diskussion och grupparbeten, i den intill vill några sitta ostört med uppgifter som kräver koncentration.

Även andra lokaler inom skolans värld, som till exempel matsal, aula, grupprum och trapphus, ställer höga krav på bra akustiklösningar. För att inte tala om gymnastiksalar, idrottshallar och sportarenor. Idrotts- och föreningslivet tar stor plats i mångas liv och stora lokaler där volymen är hög och bullrig kräver tåliga och effektiva akustiklösningar.