Vilka material du väljer för att täcka väggar och innertak kan ha en väsentlig effekt på eldens spridning och dess tillväxttakt, även om de knappast är de första materialen som antänds. Detta är särskilt viktigt i cirkulationsutrymmen där beläggningen kan göra att elden sprids snabbast, och där en snabb spridning försvårar utrymninge.

Det finns flera egenskaper hos beläggningsmaterial som påverkar eldens spridning. Dessa är bl.a. hur lätt de antänds och i vilken takt beläggningsmaterialet avger värme när det brinner. Riktlinjerna för europeiska brandtester och -klassificeringar bidrar till att hejda eldens spridning internt genom att kontrollera dessa egenskaper.

Akustiklösningar, skolor 

Byggnader behöver skyddade utrymningsvägar. Brandprestandan för skivorna och väggbeläggningarna på innerväggarna beror på riktlinjerna i de lokala byggreglerna.

 
PAROC Parafon stenullsbaserade akustikskivor är brandsäkra och passar alla slags korridorer.