En håldäcksplatta utan extra brandskydd har brandteknisk klass på REI 30 – REI 120 beroende på typ av platta. Extra brandskydd på betongplattor fördröjer temperaturökningen på armeringsjärnen. Målet är att bevara lastförmågan i sidan som är under spänning.

Fire, concrete deck  Det finns inga testresultat för massiva betongplattor. PAROC FPS 17 (tjocklek 20 mm) ger strukturen ett brandmotstånd på 120 minuter. Montera brandskyddsskivor med mekaniska fästanordningar, 12 per skiva. De kan också fästas med lim om ytan på det skyddade materialet är jämnt och tjockleken på brandskyddsmaterialet är högst 50 mm.

Brandskydd med PAROC CGL produkter

För armerade betongplattor med en tjocklek på 120 mm ger PAROC CGL 20cy (60 mm) ett brandmotstånd på 240 minuter.