En typisk villabrand startar i mat som lämnats på spisen, eller som har antänts på annat sätt. Elden klättrar direkt upp längs ventilationen ovanför köksfläkten. Om ventilationskanalerna inte har brandisolerats på vinden kommer elden att spridas till vinden med katastrofala konsekvenser.  

Köksfläkt Fläktkanalerna måste isoleras på vinden och mot vindsutrymmena. Hur mycket framgår i Boverkets byggregler, BBR.  

 

Länk till Boverket >>