Betongbjälklag - flytande golv

Ett verkningsfullt flytande golv har ett tungt övre lager och ett mjukt undre lager. PAROC stenull under en betongplatta som är minst 50 mm tjock är den optimala lösningen för ett flytande golv. Se till att betongplattan ovanpå isoleringen är helt separerad från de omgivande väggarna. Använd en bit isolering under gjutningen för att forma den spalt som behövs mellan väggen och golvplattan.

Concrete floor, step sound 4
  • Golvmatta
  • Flytande betongplatta
  • PAROC SSB 2t, Stegljudskiva
  • Betongbjälklag

 

Tabell nedan: Ungefärliga data för luftljuds- och stegljudsisolering av olika betonggolv, med och utan ett flytande golv:

   2*13 gipsskiva
 +
   50 mm betong  Golvplank i trä
 +  +
 50 mm PAROC SSB 2t  20 mm PAROC SSB 2t
 +  +
Betong bjälklag  Betong bjälklag Betong bjälklag Betong bjälklag
 Densitet kg/m2  R' w /L'nw dB/dB  R' w /L'nw dB/dB  R' w /L'nw dB/dB
 300 (130 mm)  50/80  55/50  53/58
 400 (175 mm)  55/75  60/45  58/53
 600 (260 mm)  60/70  65/40  63/48
 R' w  + C50-3150 kan vara 0 – 3 dB lägre
 L' nw  + CI50-2500 kan vara 0 – 3 dB högre

 

Hitta den lösning du behöver nedan för olika typer av flytande golv. Välj först vilken ljudisoleringsnivå du behöver och kontrollera sedan vilka konstruktionslösning som krävs för att uppnå den nivån. I de två sista kolumnerna kan du även hitta värden för luftljudsisolering av dessa golvtyper.


Stegljudsisolering:
Luftljudsisolering med anpassningstermer (C) Denna lösning:  Krav:
w + C  Konstruktion Beskrivning  w + C50-3150  w + C50-3150 
 48 C  Step sound insulation solution 50 mm betong 
50 mm PAROC SSB 2t
250 mm betong
 64  61
 52C  Step sound insulation solution 50 mm betong 
50 mm PAROC SSB 2t
200 mm betong
 61  57
 54C  Step sound insulation solution 50 mm betong 
50 mm PAROC SSB 2t
HD/F 120/27
 62  61
 56C  Step sound insulation solution 50 mm golvgipsskiva 
20 mm PAROC SSB 2t
160 mm betong
 58  53
 58C  Step sound insulation solution 2 x 12,5 mm golvgipsskiva
20 mm PAROC SSB 2t
HD/F 120/27
 58  57
 62C  Step sound insulation solution 2 x 12,5 mm golvgipsskiva 
20 mm PAROC SSB 2t
HD/F 120/19
 54  53

* Monteras med förskjutna skarvar. 


 Luftljudsisolering med anpassningstermer Denna lösning: Krav:
w Lösning Beskrivning  w  w 
 60  Step sound insulation solution 2 x 12,5 mm golvgipsskiva 
20 mm PAROC SSB 2t
HD/F 120/20
 56  49
 64  Step sound insulation solution 22 mm golvspånskiva
25 mm PAROC SSB 2t
HD/F 120/20
 55  44
 66  Step sound insulation solution

22 mm golvspånskiva
20 mm PAROC SSB 2t
HD/F 120/20

 54  49
 68  Step sound insulation solution Alla flytande golv på alla
betongbjälklag
   40

 

Obs! Värdena ovan gäller för konstruktioner i en byggnad, inklusive flanktransmission och andra faktorer. En isolerad konstruktion som mäts i ett laboratorium kan ge bättre värden.