Träbjälklag

PAROC Stegljudsskiva reducerar stegljud som transporteras via byggnadsstommen och ökar därför boendekomforten. Stegljudsskivan placeras mellan två lager av golvskivor. I det undre lagret används en spontad 19 eller 22 mm golvspånskiva och i det övre lagret används en 22 mm spontad golvspånskiva + 12.5 mm golvgips. Den övre golvgipsen kan ersättas med ett parkettgolv med minst 14 mm tjocklek, vilket bör stämmas av med aktuell golvleverantör. Notera dock att hög vikt på övergolvet ger bra effekt för stegljudisoleringen.

Wooden floor, step sound
 • Golvgips eller parkett
 • Golvspånskiva
 • PAROC SSB 2t, Stegljudsskiva
 • Golvspånskiva
 • Träbjälkar + PAROC eXtra 
 • Fjädrande stålprofil
 • Gipsskivor  

 

Bjälklagskanter längs ytterväggar isoleras till full tjocklek en meter in i bjälklaget för att ge ytterligare säkerhet mot luftläckage och därmed ett varmare golv. Användning av 70 mm isolering i den återstående delen av bjälklaget förbättrar ljudisoleringen.

Floor
 • Golvläggning
 • Träbjälkar + PAROC eXtra
 • Glespanel
 • Gipsskiva