Isoleringslösningar för renovering av träbjälklag

Normalt bjälklag med dålig ljudisolering

Det enklaste sättet att förbättra gamla trägolvs stegljudisolering är att ta bort allt gammalt golvmaterial från de bärande reglarna. Beroende på den gamla isoleringens skick kan den lämnas intakt eller tas bort och ersättas med PAROC eXtra eller PAROC Natura Lana. Montera nya golvspånskivor eller spontpaneler ovanpå de gamla reglarna för att skapa ett stabilt underlag för det nya ljudisoleringslagret. Montera ljudisoleringen ovanpå den nya bärande skivan. Utforma de översta lagren utifrån andra behov i byggnaden, t.ex golvvärme.

Om konstruktionen kräver ännu bättre ljudisolering kan den ökas ytterligare genom att fästa gipsskivor på ett flexibelt beslagsystem på den undre takytan. 

Timber-framed intermediate floor, renovation

Ny konstruktion:

  • Golvfinish, hårdträparkett eller liknande
  • Spånskiva eller två lager av golvgipsskiva
  • PAROC SSB 2t, Stegljudskiva
  • Spånskiva

Gammal konstruktion:

  • Träreglar, med gammal isolering
  • Gammal takkonstruktion

 

Mer information finns i avsnittet om isolering av bjälklag i nya byggnader.