Ventilerade golv är en mycket energieffektiv lösning. Det ventilerade utrymmet under golvet gör att du fritt kan välja tjocklek på isoleringen. Effektiv ventilation under golvet bidrar också till att minska effekterna av fukt. Täck marken med plastfilm eller isolering för att minska mängden fukt undertill. Isolera grunden från båda sidor. Installera frostisolering i marken runt huset som förhindrar att strukturen fryser.

Tillverka ventilerade betonggolv med håldäcksplattor. Installera isoleringen ovanpå stödstrukturen enligt följande:

 

Concrete floor, step sound
  • Golvbeläggning
  • Golvplatta i armerad betong
  • Gjutskydd
  • Värmeisolering: PAROC GRS 30, Markskiva
  • Stödstruktur: Håldäcksplatta
  • Ventilerat utrymme