Isoleringslösningar för ventilerade träbjälklag

Täck marken med plastfilm eller isolering för att minska mängden fukt undertill. Isolera grunden från båda sidor. Installera frostisolering i marken runt huset som förhindrar att strukturen fryser.

Strukturen på ventilerade golv är mycket lik väggar. 

Krypgrund

Isoleringslösning med U-värde
PAROC eXtra / Natura Lana (golvbjälklar) 195 mm   220 mm 240 mm  270 mm  295 mm
 PAROC WAS 35tt 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm
 U värde, W/m2K 0.16 0.14  0.13  0.13 0.12 


Passivhuslösning

Ventilerade golv kan också användas i passivhus.
 
 
Krypgrund i passivhus
  Flerfamiljshus 
Rekommenderat u-värde W/m2K  0.08 - 0.10
d1 
mm  350 - 450
d2 
mm  50
Total isolertjocklek mm  400 - 500
Enligt definitionen av passivhus från Passivhusinstitutet ska årsbehovet av uppvärmning, kylning och primärenergi inte överstiga vissa värden. God värmeisolering är viktigt för att uppnå passivhusstandarden, men enbart isolering är inte tillräckligt. Kraven på andra byggnadskomponenter och enheter kan beräknas med olika beräkningsverktyg, t.ex. Passive House Planning Package (PHPP) som finns på www.passiv.de . I Sverige fastställs kraven för passivhus i en specifikation som har producerats under ledning av Energimyndighetens Program för passivhus och lågenergihus. Läs mer på www.energimyndigheten.se  
 
Beräkningsparametrar (Enligt EN 6946):
Golvbräda λU =0.14 W/mK d = 22 mm  R = 0.157 m2K/W
PAROC eXtra / Natura Lana λU = 0.036 W/mK

PAROC WAS 35tt λU = 0.033 W/mK    
Träregel λU = 0.14 W/mK    
Övergångsmotstånd Rsi + Rse = 0.21 m2K/W
U-värdeskorrigering:

Träregel 45 mm, cc 600, Regelandel 12%
Värmebeständighet för ouppvärmda områden, Ru = 0,40 m2K/W