Täck marken med plastfilm eller isolering för att minska mängden fukt undertill. Isolera grunden från båda sidor. Installera frostisolering i marken runt huset som förhindrar att strukturen fryser.

Strukturen på ventilerade golv är mycket lik väggar. 

Krypgrund
 • Golvbeläggning
 • Golvbräda
 • PAROC XMW 012, Luft- och ångspärr
 • Stödstruktur: Träbjälkar/PAROC eXtra
 • PAROC WAS 35tt, Klimatskiva
 • Stöd för vindskyddsisolering
 • PAROC GRS 30, Markskiva
 • Ventilerat utrymme

Isoleringslösning med U-värde
PAROC eXtra (golvbjälklar) 195 mm   220 mm 240 mm  270 mm  295 mm
 PAROC WAS 35tt 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm
 U värde, W/m2K 0.16 0.14  0.13  0.13 0.12 


Passivhuslösning

Ventilerade golv kan också användas i passivhus.

Krypgrund i passivhus
 • Golvbeläggning
 • Golvbrädor
 • PAROC XMV 012, Luft- och ångspärr (tejpa alla fogar)
 • PAROC eXtra/eXtra i, I-balkskiva (d1)
 • PAROC WAS 35t/WAS 35tt, Klimatskiva(d2)
 • Ventilerat utrymme
 • PAROC GRS, Markskiva (på grundens yttersida)
 • Frostisolering (Ecoprim/EPS)
  Flerfamiljshus 
Rekommenderat u-värde W/m2K  0.08 - 0.10
d1 
mm  350 - 450
d2 
mm  50
Total isolertjocklek mm  400 - 500

Enligt definitionen av passivhus från Passivhusinstitutet ska årsbehovet av uppvärmning, kylning och primärenergi inte överstiga vissa värden. God värmeisolering är viktigt för att uppnå passivhusstandarden, men enbart isolering är inte tillräckligt. Kraven på andra byggnadskomponenter och enheter kan beräknas med olika beräkningsverktyg, t.ex. Passive House Planning Package (PHPP) som finns på www.passiv.de . I Sverige fastställs kraven för passivhus i en specifikation som har producerats under ledning av Energimyndighetens Program för passivhus och lågenergihus. Läs mer på www.energimyndigheten.se