Isoleringslösningar för renovering av ventilerade träbjälklag

Ett källarbjälklag eller ventilerat trägolv är upphöjt från marken med ett ventilerat utrymme under, kallad krypgrund. Gammal isolering som används i ventilerade golv (t.ex. sågspån, mossa, halm) sätter sig ofta med tiden så att ett utrymme bildas mellan golvet och isoleringen. Mellanrum mellan golvbjälkarna och isoleringen gör att kall luft sprids under golvet, vilket kyler ned hela golvytan.

Vill man ytterligare förbättra fuktsäkerheten i grunden, i båda fallen nedan, kan man tilläggsisolera grundmurarnas insida fast då med en extruderad cellplast, Ecoprim. Man bör även lägga en luft- och ångspärr på marken i krypgrunden för att minska avdunstningen från marken.

a) Tilläggsisolering ovanifrån

Gamla golv har ofta dålig lufttäthet och drag gör dem ännu kallare. Förbättrad isolering medför uppenbara energibesparingar och ökad komfort. Golvets energieffektivitet kan förbättras genom att så mycket gammal sågspånsisolering som möjligt tas bort. Lägg sedan ett isoleringslager på minst 200 mm i den gamla golvstrukturen. Med PAROC eXtra eller PAROC Natura Lana förbättras gamla golvstrukturers energieffektivitet. 

Renovering, bjälklag
  • Nytt golvmaterial
  • Ny värmeisolering: PAROC eXtra eller PAROC Natura Lana
  • Påsalade golvbjälkar
  • Gammal sågspånsisolering
  • Blindbotten
  • Stöd för blindbotten

Obs! Se till att det finns tillräckligt många ventilationsöppningar till utrymmet under golvet.

 

b) Tilläggsisolering underifrån

För att förbättra komforten och spara energi kan man också tilläggsisolera på undersidan förutsatt att utrymme finns för att montera värmeisoleringen underifrån. En heltäckande isolering på undersidan gör att trävirket håller sig torrt och därmed minskar risken för fuktskador.
 
 
Isolering underifrån

Obs! Se till att det finns tillräckligt många ventilationsöppningar till utrymmet under golvet.