Brandskydd av trä

Brandskydd av trä

Trä klassificeras visserligen som brännbart material, men en ordentligt byggd träkonstruktion kan stå emot en brand riktigt bra. En lätt träkonstruktion skyddas normalt mot brand med hjälp av icke brännbara material. En massiv träkonstruktion har ett bättre eget brandmotstånd eftersom ett förkolnat lager bildas som bromsar upp värmeinträngningen. 

När massiva träkonstruktioner utsätts för en brand når träets yttre lager sin brännpunkt vid ungefär 300 °C, då träet antänds och brinner snabbt. Det brända träet blir till ett förkolnat lager som förlorar all hållfasthet men alltjämt har en roll som isolerande lager och förhindrar alltför kraftig temperaturökning i kärnan. Förkolningshastigheten är mer eller mindre konstant. Det beror på densiteten och fukthalten i träet samt värmeexponeringen. 

Brandmotståndskravet för en byggnad anges som brandmotståndstid med ett värde i minuter (30, 60, 90 osv. upp till 120 minuter). Denna information finns vanligtvis med i lokala byggbestämmelser och beror på byggnadens typ och höjd samt antal personer som vistas i byggnaden. I praktiken går den ut på att byggnadsstommen måste behålla sin bärförmåga under hela brandens förlopp inklusive den avtagande fasen. Det är konstruktionsingenjörens ansvar att med hjälp av konstruktionsnormer som EN 1992 Eurokod 5 (Dimensionering av träkonstruktioner) specificera lämpliga gränser eller brottemperatur för en viss konstruktion. 

Brandskydd av trä

Läs mer i vår Projekteringsanvisning Brandskydd av trä >>

Brandgodkända lösningar

Paroc har ett brett utbud av typgodkända brandavskiljande träkonstruktioner. Följande lösningar återfinns i typgodkännande 1008/94 och kan hämtas från vår hemsida. Angivna brandklasser gäller endast för nedan specificerade isoleringsprodukter. Konstruktionerna redovisas med minsta regeldimensioner och med minsta isolertjocklek med hänsyn till brand.

REI 30

Mellanvägg

PAROC FireSAFE sektionering mellan tak-vägg 
 1. 12 mm beklädnadsskiva
 2. 45 × 95 mm träregel c 600 mm 95 mm PAROC eXtra Vägg-/Bjälklagsskiva eller PAROC Natura Lana Vägg-/Bjälklagsskiva
 3. 12 mm beklädnadsskiva

  Se typgodkännande 1008/94 för detaljerad information

  Brandklass REI 30

 

Yttervägg

PAROC FireSAFE sektionering mellan tak-vägg 
 1. 16 mm träpanel
 2. 28 x 70 spikläkt c 600 mm
 3. 50 mm PAROC WAS 35 Klimatskiva samt PAROC XFP 001, Distanskropp
 4. 45 × 95 mm träregel c 600 mm 95 mm PAROC eXtra Vägg-/Bjälklagsskiva eller PAROC Natura Lana Vägg-/Bjälklagsskiva
 5. 0,12 mm PAROC XMV 012 Luft- och Ångspärr
 6. 15 mm gipsskiva, typ F

Se typgodkännande 1008/94 för detaljerad information

Brandklass REI 30

 

Mellanbjälklag

PAROC FireSAFE sektionering mellan tak-vägg 
 1. 22 mm golvspånskiva
 2. 45 x 170 mm träbjälke alt lättbalk c 600 mm, 100 mm PAROC eXtra Vägg-/Bjälklagsskiva eller PAROC Natura Lana Vägg-/Bjälklagsskiva
 3. 19 x 50 mm gelspanel c 300 mm
 4. 13 mm gipsskiva, typ A

  Se typgodkännande 1008/94 för detaljerad information

  Brandklass REI 30 

 

Vindsbjälklag

PAROC FireSAFE sektionering mellan tak-vägg 
 1. 400 mm PAROC BLT Lösull, 45 x170 träregel c 1200 mm
 2. 0,12 mm PAROC XMV 012, Luft- och Ångspärr
 3. 28 x 95 glespanel c 300 mm
 4. 13 mm gipsskiva, bredd 600 mm

  Se typgodkännande 1008/94 för detaljerad information

  Brandklass REI 30 

 

Snedtak

PAROC FireSAFE sektionering mellan tak-vägg 
 1. taktegel eller motsvarande
 2. 45 x 70 bärläkt
 3. underlagstak
 4. 20 mm luftspalt
 5. 45 x 220 mm träregel c 1200 mm med vindskydd (gäller lösull) Isolering BLT Lösull densitet minst 45 kg/m3, minst 200 mm alt PAROC eXtra pf Snedtaksskiva
 6. 0,12 mm PAROC XMV 012, Luft -och ångspärr
 7. 28 x 95 mm glespanel c 300 mm
 8. 13 mm golvgipsskiva alt 15 mm gipsskiva typ F

  Se typgodkännande 1008/94 för detaljerad information

  Brandklass REI 30

 

REI 60

Mellanvägg

PAROC FireSAFE sektionering mellan tak-vägg 
 1. 2 × 13 mm gipsskiva
 2. 45 × 120 mm träregel c 600 mm, 120 mm PAROC eXtra Vägg-/Bjälklagsskiva eller PAROC Natura Lana Vägg-/Bjälklagsskiva
 3. 2 × 13 mm gipsskiva

  Se typgodkännande 1008/94 för detaljerad information

  Brandklass REI 60 

 

Bärande yttervägg

PAROC FireSAFE sektionering mellan tak-vägg 
 1. 23 mm träpanel
 2. 28 x 70 spikläkt c 600 mm
 3. 50 mm PAROC WAS 35 Klimatskiva samt PAROC XFP 001, Distanskropp
 4. 45 × 95 mm träregel c 600 mm 95 mm PAROC eXtra Vägg-/Bjälklagsskiva eller PAROC Natura Lana Vägg-/Bjälklagsskiva
 5. 0,12 mm PAROC XMV 012 Luft- och Ångspärr
 6. 13 mm gipsskiva, typ A
 7. 15 mm gipsskiva, typ F

  Se typgodkännande 1008/94 för detaljerad information

  Brandklass REI 60 

 

Mellanbjälklag

PAROC FireSAFE sektionering mellan tak-vägg 
 1. 22 mm golvspånskiva
 2. 45 x 170 mm träbjälke alt lättbalk c 600 mm, 95 mm PAROC eXtra Vägg-/Bjälklagsskiva eller PAROC Natura Lana Vägg-/Bjälklagsskiva
 3. 19 x 50 mm gelspanel c 300 mm
 4. 2 x 12 mm beklädnadsskiva

  Se typgodkännande 1008/94 för detaljerad information

  Brandklass REI 60 

 

Vindsbjälklag

PAROC FireSAFE sektionering mellan tak-vägg 
 1. 200 mm PAROC BLT Lösull 45 × 95 mm träbjälke alt Lättbalk min höjd 200 mm c 1200 mm
 2. 0,12 mm PAROC XMV 012, Luft- och Ångspärr
 3. 28 x 70 mm glespanel c 300 mm
 4. 13 mm gipsskiva, typ A
 5. 15 mm gipsskiva, typ F

  Se typgodkännande 1008/94 för detaljerad information

  Brandklass REI 60

 

Snedtak

PAROC FireSAFE sektionering mellan tak-vägg 
 1. taktegel eller motsvarande
 2. 45 x 70 bärläkt
 3. underlagstak
 4. 20 mm luftspalt
 5. 45 x 220 mm träregel c 1200 mm med vindskydd (gäller lösull) Isolering PAROC BLT Lösull densitet minst 45 kg/m3, minst 200mm alt PAROC eXtra pf Snedtaksskiva
 6. 0,12 mm PAROC XMV 012, Luft -och ångspärr
 7. 28 x 70 mm glespanel c 300 mm
 8. 13 mm gipsskiva typ A
 9. 15 mm gipsskiva typ F

  Se typgodkännande 1008/94 för detaljerad information

  Brandklass REI 60