Bygg fuktsäkert med stenullsisolering

PAROC Stenull är det mest fuktsäkra alternativet enligt VTT:s studie

PAROC Stenullsisolering är ett av de isoleringsmaterial som har bäst prestanda när det gäller fukt. Detta visas av en ny omfattande studie som genomförts av VTT, Technical Research Centre of Finland.

 

Resultatet av VTT:s studie

Fuktsäker isoleringEn omfattande studie utförd av VTT* visar att det finns skillnader mellan olika isoleringsmaterial i fråga om fukttekniska egenskaper. Studien fastställer att PAROC Stenull:

• Håller sig torr även i hög luftfuktighet
• Inte absorberar vatten
• Torkar mycket snabbt
• Inte absorberar vatten kapillärt

 

 

 

Hygroskopisk balans fukthalt, 98% RH 
(SS-EN 12571:2013)

* Källa: VTT-S-05337-17 Fukt i byggnadsisoleringar. Bestämning av fuktens effekt på de tekniska egenskaperna hos byggnadsisolering/2017-10-02

Fuktegenskaper hos PAROC Stenull 

Utmärkt prestanda

Ur ett fukttekniskt perspektiv är PAROC Stenull ett av de bästa isoleringsmaterialen tack vare sina mångsidiga egenskaper. Vår tillit till stenullens utmärkta prestanda är baserad på lång erfarenhet och omfattande tester och simuleringar utförda av oberoende forskningsinstitut och laboratorier.

I konstruktionsfasen är de viktigaste egenskaperna hos värmeisoleringen att den har låg absorption av vatten och att den torkar snabbt. VTT har utfört en omfattande studie om värmeisoleringsmaterial (VTT-S-05337-17). Den visade att det finns skillnader mellan olika isoleringsmaterial i fråga om fukttekniska egenskaper. 

PAROC Stenull håller sig torrPAROC Stenull

  • håller sig torr även i hög luftfuktighet
  • absorberar inte vatten
  • torkar mycket snabbt
  • har ingen kapillär vattenabsorption

 

Kostnadseffektiv konstruktion

De flesta byggnadsmaterial innehåller vatten som måste kunna ledas bort från strukturerna så snabbt som möjligt redan under konstruktionsfasen. Hur mycket fukt som regn eller hög luftfuktighet tillför strukturerna under konstruktionsfasen varierar kraftigt mellan olika material. Även om isoleringen inte blir blöt ökar fuktnivån hos resten av materialet. 

PAROC Stenull är diffusionssäker

Därför spelar isoleringens ånggenomsläpplighet en viktig roll när det gäller torktiden för hela strukturen – isolering med hög ånggenomsläpplighet gör att fukt kan ledas bort från strukturerna i två riktningar. 


PAROC Stenull
  • är diffusionsöppen, vilket betyder att den gör att de omgivande strukturerna torkar i båda riktningarna
  • minimerar torktiden för betongstrukturer, vilket påskyndar tidtabellen för projektet och resulterar i stora kostnadsbesparingar

 

Mögelfria konstruktioner

Mögel finns överallt – i luften och på nästan alla utomhusytor. Mögelsporer kan komma in i byggnader till exempel genom fönster.

Mögel börjar växa om den relativa luftfuktigheten är hög (≥ RH80 - 85%), om temperaturen är högre än 10 °C och det finns tillräckligt med organiskt material som ger möglet näring. Om ett av dessa villkor inte uppfylls kommer mögel inte växa.

Stenullsisolering är ett oorganiskt material och innehåller inga näringsämnen som mögel kan använda för sin tillväxt. PAROC stenullsprodukter har testats i ett externt laboratorium och funnits vara resistent mot mögeltillväxt. Testet* utfördes vid 95–100 % relativ luftfuktighet och vid en temperatur på 22 °C i 28 dagar med de vanligaste mögelsvamparna som finns i byggnader. 

* Källa: SP/RISE Sverige, testrapport ETi PXX07404 / 17.2.2011 

 

PAROC Stenull

  • möglar inte och bidrar inte heller till att andra delar i konstruktionen börjar mögla
  • innehåller inga flamskyddsmedel som skulle kunna bidra till korrosion i fuktiga förhållanden
 

PAROC Stenull är en naturligt hållbar och fuktsäker isoleringHär kan du läsa mer:

About breathing and dynamic structures in building envelopes  >

Mold growth in building materials >

Numerical study on drying tendencies of common concrete wall structures insulated with different thermal insulation materials >

The effect of driving rain on the thermal insulations during the construction phase >