Isolera grund

Stenull är grundläggande

Isolering spelar en allt viktigare roll för att möta ökade krav på hållbarhet. Och visst är det så att grunden är det som resten av byggnaden vilar på. Valet av isoleringsmaterial bör därför säkerställa att grunden inte suger vatten, är dränerande och torkar både nedåt och uppåt. Allt för att undvika fukt- och frostskador.

Att dessutom tänka på torktider och kostnadseffektivitet i byggprocessen ligger i tiden, där inte minst den snabba nybyggnationen skapar nya utmaningar.

Bild: Genomsnittliga fuktinnehållet i en 80 mm platta på mark med olika värmeisolermaterial under betongplattan. De horisontella linjerna representerar 80% RH och85% RH. Torktiden för att nå 85% RH är tre gånger längre med Frigolit. För att nå samma torktid som plattan med stenull måste värme tillföras. 

Källa: Data från forskningsrapport, Moisture performance of Mineralwool products, VTT R04783-17

Paroc har ett väl beprövat program av stenullsprodukter för isolering av grunder och källarväggar. Stenullsprodukter är, förutom att de är obrännbara, både kapillärbrytande och dränerande – och behåller sina goda isoleregenskaper över tid.

Vi kan erbjuda en rad olika lösningar för att skapa fuktsäkra och hållbara källarväggar och grunder. Du hittar också installationsfilmer på vår Youtube-kanal, och på respektive lösningssida.