Isolering av källarväggar och källare

Använd PAROC Stenull som utvändig isolering av källarväggen för såväl värmeisolering som dränering. Stenullens öppna struktur gör att konstruktionen kan torka utåt. Använd denna lösning vid både nybyggen och renovering av problemväggar. Om en källarvägg fuktskadas av vatten utifrån, beror detta oftast på att dräneringen inte fungerar. När detta åtgärdas är det lämpligt att samtidigt fuktsäkra och tillläggsisolera källarväggen med markskiva. Ovan mark kan man använda I-element.

Källaryttervägg med Markskiva

Isolera källare, isolera källarväggar med Paroc Markskiva
  • Mursten eller betong
  • PAROC GRS 20 alt GRS 30, Markskiva
  • I-element
  • Min. 200 mm dränerande material runt dräneringsrör alt. befintliga väl blandade massor
  • PAROC XMS 090, Fiberduk. (beroende på fyllnadsmassa kan denna dras upp och även täcka isoleringen).
 
Jordart Isolertjocklek källarvägg (mm)
   50 100 200 300
   Isolertjocklek under plattan (mm)
   50 100 200 300
Lera eller silt 0,356 0,233 0,139 0,100
Sand eller grus 0,395 0,251 0,146 0,103
Berg 0,317 0,279 0,156 0,108

 

Indata: Byggnadens geometri: Bredd 15 m, Längd 30 m, Väggtjocklek 250 mm, Köldbryggor i kantbalk är måttliga.
Anmärkning: Att beräkna U-värden för grunder är relativt komplicerat på grund av inverkan av köldbryggor i grundplattan och i anslutningar till ytterväggar. Även ytterväggens tjocklek påverkar. Beräkningen utförs enligt beräkningsstandard EN ISO 13370. Värdena som anges ovan gäller därför endast givna indata och måste därför beräknas i varje enskilt fall. (Källa: www.energiberakning.se)

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.

Källaryttervägg med Putslamell

För att minska energianvändningen till nära-noll ställs krav på alla delar vid en renovering. Så även på grunden. Denna lösning visar en sockel som isolerats med PAROC LINIO 80 Putslamell Fasad, som limmats med PAROC XPG 001, Byggklister. När det gäller själva putsskiktet kontakta och följ systemleverantörens anvisningar. 

Isolera källare, isolera källarväggar med Paroc Markskiva och Linio 80

 

  • Mursten eller betong
  • PAROC GRS 20 alt GRS 30, Markskiva
  • PAROC XPG 001 Byggklister
  • Min. 200 mm dränerande material runt dräneringsrör alt. befintliga väl blandade massor
  • PAROC XMS 090, Fiberduk. (beroende på fyllnadsmassa kan denna dras upp och även täcka isoleringen).
Jordart Isolertjocklek källarvägg (mm)
  50 100 200 300
  Isolertjocklek under plattan (mm)
  50 100 200 300
Lera eller silt 0,356 0,233 0,139 0,100
Sand eller grus 0,395 0,251 0,146 0,103
Berg 0,317 0,279 0,156 0,108

 

Indata: Byggnadens geometri: Bredd 15 m, Längd 30 m, Väggtjocklek 250 mm, Köldbryggor i kantbalk är måttliga.
Anmärkning: Att beräkna U-värden för grunder är relativt komplicerat på grund av inverkan av köldbryggor i grundplattan och i anslutningar till ytterväggar. Även ytterväggens tjocklek påverkar. Beräkningen utförs enligt beräkningsstandard EN ISO 13370. Värdena som anges ovan gäller därför endast givna indata och måste därför beräknas i varje enskilt fall. (Källa: www.energiberakning.se)

 

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.

 

 

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.

 

 

Tilläggsisolering från insidan

Tilläggsisolering från insidan bör inte ske som den enda åtgärden på grund av risken för fuktproblem. Om åtgärden ändå väljs måste det säkerställas att väggen är torr året runt. Dränering och utvändig tilläggsisolering bör alltid utföras som ett förstahandsalternativ. Om en komfortåtgärd utförs på insidan skall stålreglar användas eftersom fukt kan skada träreglar. Konstruktionen byggs upp utan luft- ångspärr.
 
OBS! Tilläggsisolering av en källaryttervägg från insidan är en riskkonstruktion. Välj därför en tunn isolertjocklek som 20 mm ROB 80 och maximalt 70 mm PAROC eXtra eller PAROC Natura Lana.   

Källarvägg insidan

Tilläggsisolering av källartaket

Om källaren omvandlas till boyta krävs som regel inte någon särskild isolering. Ibland kan även bättre ljudisolering krävas. Detta görs enklast genom att montera PAROC NRS 2t Stapelfiberskiva.  Produkten kan användas där det inte förekommer krav på utseende då det kan förekomma ojämnheter och färgskiftningar i glasfiberfloret.