Krypgrundsisolering för olika byggnadsgrunder

Krypgrundsisolering ger en mängd positiva effekter, inte minst varma golv som är viktigt för att skapa en god inomhuskomfort. Genom att isolera grunden får vi positiva effekter, som minskning av rötangrepp och fuktproblem. Golven blir härligt varma att gå på och huset håller sig varmt länge. Krypgrundsisolering spar i längden stora mängder energi.

En krypgrund kan anordnas på olika sätt och med olika funktion. Huvudsakligen talar man om uteluft- eller inneluftventilerade krypgrunder, det vill säga kalla eller varma.  Forna tiders torpargrund påminner mest om den inneluftventilerade krypgrunden. Ofta har man frångått förutsättningarna för torpargrunden och därmed skapat konstruktioner med fuktproblem. Det går att åstadkomma fungerande krypgrunder enligt båda principerna om nedanstående rekommendationer för krypgrundsisolering eftersträvas.

Kryprum med uteluftsventilation

Följande åtgärder kan vidtas för att förbättra fuktskyddet i en krypgrund. Genom att isolera krypgrunden blir temperaturen högre och den relativa fuktigheten sänks och material i krypgrunden får därmed bättre förutsättningar. Genom att välja en utökad krypgrundsisolering når du ytterligare fördelar:

  • De yttre grundmurarna värmeisoleras med Ecoprim för att nedkylningen skall bli mindre.
  • Krypgrunden värms eller avfuktas under kritiska perioder med hög luftfuktighet, sommartid i första hand.
  • Marken värmeisoleras med kapillärbrytande material vilket minskar trögheten för temperaturförändring.
  • Bottenbjälklagets undersida isoleras med WAS 35t Klimatskiva 600. Detta innebär att de fuktkänsliga delarna av trä hamnar i ett varmare och torrare klimat.

Tilläggsisolering krypgrund

Instruktion och rekommendation för krypgrundsisolering kan tillämpas även för befintliga byggnader. En ökad isolering på grundmurens insida kan innebära behov av randisolering runt byggnaden. Gamla krypgrunder har ofta dålig isolering och är otäta. För att förbättra kontrollen och spara energi kan man tilläggsisolera från undersidan. Se till att luft inte läcker in längs kanterna. En heltäckande isolering på undersidan gör att trävirket håller sig torrt. Tänk på att ventilera krypgrunden på rätt sätt.

Isolering av krypgrund 

 

  • Markfukt hindras att avdunsta från mark och väggytor.
  • Bottenbjälklaget görs tätt för att hindra lukter att nå boutrymmen.
  • Undertryck skapas i krypgrunden för att hindra lukt att spridas.
  • Temperatur, relativ fuktighet och luftomsättning regleras årstidsvis så att kritiska fuktnivåer undviks för material in mot krypgrunden. 
  • Grunden hålls så varm som möjligt.
  • Yttre grundmuren värmeisoleras.
Läs mer
 
Läs mer