Isolering av platta på mark

Platta på mark med Ecoprim

Ecoprim, som är en extruderad polystyrencellplast, har en mycket hög motståndsförmåga mot belastningar och lämpar sig väl i konstruktioner där krav finns på lastupptagningsförmåga. I fuktiga miljöer kommer också Ecoprim till sin rätt där den täta cellstrukturen hindrar fukt och vatten att ta sig in i produkten vilket medför att den bibehåller sina goda isoleringsegenskaper. Nedan följer ett exempel med Ecoprim under en platta på mark. 

PAROC Ecoprim finns i olika kvaliteter med tryckhållfast från 90 upp till 225 kPa långtidslast. Tillåten linjelast för L-elementet enligt aktuell tillverkare eller leverantör.

Platta på mark isolerad med Ecoprim
  • Betongplatta med armering
  • L-element
  • PAROC XES Ecoprim
  • Dränerande material
  • PAROC XMS 090 Fiberduk
  • PAROC XES 200 Ecoprim


Jordart Isolertjocklek (mm)
200 250 300
Lera eller silt 0,139 0,119 0,105
Sand eller grus 0,151 0,129 0,113
Berg 0,173 0,145 0,125

Indata: Byggnadens geometri: Bredd 15 m, Längd 30 m, Väggtjocklek 250 mm, Köldbryggor i kantbalk är måttliga.
Anmärkning: Att beräkna U-värden för grunder är relativt komplicerat på grund av inverkan av köldbryggor i grundplattan och i anslutningar till ytterväggar. Även ytterväggens tjocklek påverkar. Beräkningen utförs enligt beräkningsstandard EN ISO 13370. Värdena som anges ovan gäller därför endast givna indata och måste därför beräknas i varje enskilt fall. (Källa: www.energiberakning.se)

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.

 

 

Platta på mark med FOAMGLAS® Cellglasisolering

Vårt systerbolag FOAMGLAS Nordic AB erbjuder cellglasisolering med mycket goda skyddsegenskaper mot brand, vatten, tryck, temperatur och ånga. FOAMGLAS® kan användas som lastbärande värmeisolering under grundplattor då materialet är 100 % vatten- och diffusionstätt. Besök deras hemsida för mer information >

foamglas