Platta på mark

PAROC Stenull är ett idealt material för isolering under betongplattor eftersom materialet är både kapillärbrytande och diffusionsöppet. Används PAROC Stenull under plattan kan den betraktas som en torr applikation och därför behöver inga korrigeringar av lambdavärdet göras vid beräkning av plattans U-värde. Torktiden för en platta med stenull är 60–70 % kortare än motsvarande plastisolering som t.ex. Ecoprim. Plattan fortsätter dessutom att torka ut nedåt även efter golvbeläggning. Lasten från väggen leds i regel ner i kantbalken och där kan det vara lämpligt att använda Ecoprim eller ett L-element. 

Platta på mark med Markskiva

Markskivan finns i olika kvaliteter beroende på belastning. PAROC GRS 40, Markskiva klarar belastningar upp till 40 kPa (4000 kg/m2) i utbredd korttidslast. Tillåten linjelast för L-elementet enligt aktuell tillverkare eller leverantör.

Platta på mark, isolerad med PAROC Markskiva 
 • Betongplatta med armering
 • L-element
 • PAROC GRS 30 alt GRS 40 Markskiva
 • Dränerande material
 • PAROC XMS 090 Fiberduk
 • PAROC XES 200 Ecoprim 
Jordart Isolertjocklek (mm)
   200 250 300
Lera eller silt 0,139 0,119 0,105
Sand eller grus 0,151 0,129 0,113
Berg  0,173 0,145 0,125

 

Indata: Byggnadens geometri: Bredd 15 m, Längd 30 m, Väggtjocklek 250 mm, Köldbryggor i kantbalk är måttliga.
Anmärkning: Att beräkna U-värden för grunder är relativt komplicerat på grund av inverkan av köldbryggor i grundplattan och i anslutningar till ytterväggar. Även ytterväggens tjocklek påverkar. Beräkningen utförs enligt beräkningsstandard EN ISO 13370. Värdena som anges ovan gäller därför endast givna indata och måste därför beräknas i varje enskilt fall. (Källa: www.energiberakning.se)


Platta på mark med Marklamell

Den traditionella och mest beprövade lösningen för att isolera under betongplattor är att använda Markskiva. För att nå önskad isolertjocklek måste man då oftast lägga flera flera lager isolering. Här visas ett exempel på hur man kan bygga upp en betydande isolertjocklek i ett skikt genom att använda GRL 30 Marklamell. Detta förfarande minskar läggningstiden avsevärt. Marklamellen har samma tryckstyrka som GRS 30 Markskiva, dvs upp till 30 kPa i utbredd korttidslast. Vid installation ska Marklamellerna ställas på högkant och med överlapp så att de sågade ytorna är i horisontellplanet. Marklamellen kan kompletteras med en tunn stenullsboard exempelvis PAROC ROB 60t som läggs ovan Marklamellerna före armering och betong appliceras. Tillåten linjelast för L-elementet enligt aktuell tillverkare eller leverantör.

Platta på mark isolerad med PAROC Marklamell
 • Betongplatta med armering
 • L-element
 • PAROC GRL 30 Marklamell
 • Dränerande material
 • PAROC XMS 090 Fiberduk
 • PAROC XES 200 Ecoprim


Jordart Isolertjocklek (mm)
200 250 300
Lera eller silt 0,141 0,121 0,107
Sand eller grus 0,153 0,132 0,115
Berg 0,177 0,148 0,128

Indata: Byggnadens geometri: Bredd 15 m, Längd 30 m, Väggtjocklek 250 mm, Köldbryggor i kantbalk är måttliga.
Anmärkning: Att beräkna U-värden för grunder är relativt komplicerat på grund av inverkan av köldbryggor i grundplattan och i anslutningar till ytterväggar. Även ytterväggens tjocklek påverkar. Beräkningen utförs enligt beräkningsstandard EN ISO 13370. Värdena som anges ovan gäller därför endast givna indata och måste därför beräknas i varje enskilt fall. (Källa: www.energiberakning.se)


Platta på mark med Ecoprim

Normalt är Markskivan fullt tillräcklig för småhus, men vid större byggnader som tex industribyggnader med högre belastningar bör Ecoprimprodukter väljas. Ecoprim, som är en extruderad polystyrencellplast,k har en mycket hög motståndsförmåga mot belastningar och lämpar sig väl i konstruktioner där krav finns på lastupptagningsförmåga. I fuktiga miljöer kommer också Ecoprim till sin rätt där den täta cellstrukturen hindrar fukt och vatten att ta sig in i produkten vilket medför att den bibehåller sina goda isoleringsegenskaper.  Nedan följer ett exempel med Ecoprim under en platta på mark. 

PAROC Ecoprim finns i olika kvaliteter med tryckhållfast från 90 upp till 225 kPa långtidslast. Tillåten linjelast för L-elementet enligt aktuell tillverkare eller leverantör.

Platta på mark isolerad med Ecoprim
 • Betongplatta med armering
 • L-element
 • PAROCXES Ecoprim
 • Dränerande material
 • PAROC XMS 090 Fiberduk
 • PAROC XES 200 Ecoprim


Jordart Isolertjocklek (mm)
200 250 300
Lera eller silt 0,139 0,119 0,105
Sand eller grus 0,151 0,129 0,113
Berg 0,173 0,145 0,125

Indata: Byggnadens geometri: Bredd 15 m, Längd 30 m, Väggtjocklek 250 mm, Köldbryggor i kantbalk är måttliga.
Anmärkning: Att beräkna U-värden för grunder är relativt komplicerat på grund av inverkan av köldbryggor i grundplattan och i anslutningar till ytterväggar. Även ytterväggens tjocklek påverkar. Beräkningen utförs enligt beräkningsstandard EN ISO 13370. Värdena som anges ovan gäller därför endast givna indata och måste därför beräknas i varje enskilt fall. (Källa: www.energiberakning.se)