Isolering av platta på mark

Platta på mark med Ecoprim

Ecoprim, som är en extruderad polystyrencellplast, har en mycket hög motståndsförmåga mot belastningar och lämpar sig väl i konstruktioner där krav finns på lastupptagningsförmåga. I fuktiga miljöer kommer också Ecoprim till sin rätt där den täta cellstrukturen hindrar fukt och vatten att ta sig in i produkten vilket medför att den bibehåller sina goda isoleringsegenskaper. Nedan följer ett exempel med Ecoprim under en platta på mark. 

PAROC Ecoprim finns i olika kvaliteter med tryckhållfast från 90 upp till 225 kPa långtidslast. Tillåten linjelast för L-elementet enligt aktuell tillverkare eller leverantör.

Platta på mark isolerad med Ecoprim


Jordart Isolertjocklek (mm)
200 250 300
Lera eller silt 0,139 0,119 0,105
Sand eller grus 0,151 0,129 0,113
Berg 0,173 0,145 0,125

Indata: Byggnadens geometri: Bredd 15 m, Längd 30 m, Väggtjocklek 250 mm, Köldbryggor i kantbalk är måttliga.
Anmärkning: Att beräkna U-värden för grunder är relativt komplicerat på grund av inverkan av köldbryggor i grundplattan och i anslutningar till ytterväggar. Även ytterväggens tjocklek påverkar. Beräkningen utförs enligt beräkningsstandard EN ISO 13370. Värdena som anges ovan gäller därför endast givna indata och måste därför beräknas i varje enskilt fall. (Källa: www.energiberakning.se)

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.

 

 

Platta på mark med FOAMGLAS® Cellglasisolering

Vårt systerbolag FOAMGLAS Nordic AB erbjuder cellglasisolering med mycket goda skyddsegenskaper mot brand, vatten, tryck, temperatur och ånga. FOAMGLAS® kan användas som lastbärande värmeisolering under grundplattor då materialet är 100 % vatten- och diffusionstätt. Besök deras hemsida för mer information >

foamglas