PAROC PROOF Taklamellsystem - Yttertak med lamellisolering

PAROC PROOF Taklamellsystem består av taklameller ROL 30 och 30 mm ROB 80, Takboard. Med PROOF Taklamellsystem isoleras låglutande tak effektivt, samt fukt- och brandsäkert. Sortimentet omfattar obrännbara stenullsprodukter som förblir opåverkade, ingen krympning eller svällning, när de utsätts för varierande fukt- och temperaturförhållanden.

Med taklameller kan man lägga tjocka, välisolerade och brandsäkra tak med endast två isolerlager på betong- eller träunderlag. Tjocklekar mellan 230 mm och 480 mm gör det till en effektiv lösning för de flesta förekommande U-värdeskrav. 

Tekniska rekommendationer vid isolering av låglutande tak 

 

Läs mer på Tekniska rekommendationer.


Nedan följer exempel på takkonstruktioner med PAROC PROOF Taklamellsystem:

 

 

Lösningen fungerar lika bra på en bärande konstruktion av TT-kassetter.

          
Isoleringslösning med U-värde
Produkt  Isolertjocklek, mm
PAROC ROB 80 30 30 30 30 30 30  30 30
PAROC ROL 30  200 220 240 270 300 340  370 450
Total tjocklek  230 250 270 300 330 370  400 480
U-värde, W/m2K 0.15 0.14  0.13  0.12 0.11 0.10 0.09  0.08

                                  
   

 

Lösningen fungerar lika bra på en bärande konstruktion av TT-kassetter.

   
Isoleringslösning med U-värde
Produkt   Isolertjocklek, mm
PAROC ROBSTER 60 30 30 30 30 30 30  30 30
PAROC ROL 30  200 220 240 270 300 340  370 450
Total tjocklek  230 250 270 300 330 370  400 480
U-värde, W/m2K 0.15 0.14  0.13  0.12 0.11 0.10 0.09 0.08

                                      

 

PAROC PROOF Skivsystem - Yttertak med skivisolering

Med takskivor från PAROC isoleras låglutande tak effektivt samt fukt- och brandsäkert. Sortimentet omfattar obrännbara stenullsprodukter som förblir opåverkade, ingen krympning eller svällning, när de utsätts för varierande fukt- och temperaturförhållanden. Effektiv takisolering med takskivor på betong- eller träunderlag består av två eller fler skikt. Fuktspärren placeras på betongen för att förhindra att fukten från betongen påverkar isoleringen. Därpå läggs takskivor med önskad tryckhållfasthet och med erforderlig tjocklek för att nå önskat U-värde. Ovanpå underskivan läggs en tunn och styv takboard, som skapar ett lastupptagande skikt och underlag för det yttre tätskiktet. 

Här följer några exempel på takkonstruktioner med takskivor:

Lösningen fungerar lika bra på en bärande konstruktion av TT-kassetter.

   
Isoleringslösning med U-värde
Produkt  Isolertjocklek, mm 
PAROC ROB 80 20 20 20 20 20 20 20
PAROC ROS 30 100 100 100 130 130 160 180
PAROC ROS 30 100  120 130 130 150 160 180
Total tjocklek 220 240 250 280 300 340 380
U-värde, W/m2K 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 0.09

                                          
  • Tätskiktsmembran av PVC eller bitumen
  • Mekanisk infästning
  • PAROC ROB 80, Takboard
  • PAROC ROS 30,Underskiva
  • Tätskiktsmembran
  • Bärande konstruktion av råspont eller plywood
   
Isoleringslösning med U-värde
Produkt Isolertjocklek, mm
PAROC ROB 80 20 20 20 20 20 20 20
PAROC ROS 30 100 110 120 130 150 160 180
PAROC ROS 30 100 110 120 130 150 160 180
Total tjocklek 220 240 260 280 320 340 380
U-värde, W/m2K 0.16 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 0.09

                                          

                                               

PAROC Air - Unik lösning för att ventilera bort fukt

PAROC Air är ett unikt sätt att ventilera låglutande tak. PAROC Air bygger på en ventilationslösning som håller konstruktionen torr utan mekaniska system. Lösningen bygger på självdrag som snabbt transporterar bort fukt ur det låglutande taket.

PAROC Air läggs i tre eller fler skikt, där fuktspärren placeras på betongen för att förhindra att fukten från betongen påverkar isoleringen. I den övre delen av det mellanliggande isoleringsskiktet finns spår som utgör ventilationskanaler. Stenullen från PAROC har hög fuktgenomsläpplighet vilket gör att fukten inte absorberas i isoleringen, utan släpps vidare till ventilationsspåren där den leds ut ur konstruktionen genom ventilationshuvar eller luftning i sargar. Ovanpå isoleringsskiktet med spår läggs en tunn och styv stenullsboard. Den täcker ventilationskanalerna och bär upp belastningen från persontrafik vid installation och underhåll samt snölast enligt dimensionering. Läs mer om PAROC Air >>

Här följer några exempel på takkonstruktioner med PAROC Air:

   
       
Isoleringslösning med U-värde
Produkt  Isolertjocklek, mm
PAROC ROB 80 20 20 20 20
PAROC ROS 30g 100 100 100 100
PAROC ROS 30 100 120 160 180
 Total tjocklek 220 240 270 300
U-värde, W/m2K 0.16 0.14  0.13  0.12

                                           

 

 

Isoleringslösning med U-värde
Produkt Isolertjocklek, mm
PAROC ROB80 20 20 20 20
PAROC ROS 30g 100 100 100 100
PAROC ROS 30 100 120 160 180
 Total tjocklek 220 240 280 300
U-värde, W/m2K 0.17 0.15 0.13 0.12