Isoleringslösningar för omvända tak

Det omvända takets princip är väl beprövad och användbar för t ex takterrasser, parkeringsdäck och industritak. Den här typen av tak har en funktion som omvandlas till fördelar på lång sikt. Tätskiktet, som ligger på den varma sidan av isoleringen, ligger väl skyddat för UV-strålning och stora temperaturskillnader. Det är också befriat från dragspänningar beroende på isrörelser. Tätskiktet utsätts inte heller för direkt trafik i samband med verksamhet på taket. Det omvända taket ger dessutom ökad handlingsfrihet redan under tiden för byggnadens uppförande; uppehållsytor, trafikytor, gräsmattor och liknande anläggs i efterhand. I det omvända taket används Ecoprim, dess täthet och bärighet är nödvändig. Det är optimalt att beställa och använda Ecoprim med spår för att säkra vattenavrinningen.

Tekniska rekommendationer vid isolering av låglutande tak 

 

Läs mer på Tekniska rekommendationer.

.

PAROC PROOF Omvända tak

Singeltäckning är enklaste och bästa lösningen på helt otrafikerade tak. Mängden singel beror på aktuell vindlast – dock minst 50 mm för att uppfylla kravet på skydd mot flygbrand. Använd i första hand Ecoprim med falsade kanter. Isolera i två skikt vid större tjocklekar. Skivorna kan levereras spårade för att öka avrinningshastigheten på tätskiktet och därmed minska vattnets "lyftkraft" på isoleringen. Vid isolering i två skikt spåras båda. Om byggnadens användning ändras, är det enkelt att anpassa taket för persontrafik eller göra om det till takträdgård.


   
Isoleringslösning med U-värde
Produkt  Isolertjocklek, mm
PAROC XES 200j, Ecoprim - - - 50 70 100
PAROC XES 200j, Ecoprim 70 70 100 100 100 100
PAROC XES 200j, Ecoprim 70 100 100 100 100 100
Total tjocklek  140 170 200 250 270 300
U-värde, W/m2K 0.31 0.27 0.25 0.21
0.20 0.19

                                     

 

Det omvända taket är lämpligt också vid anläggning av takträdgårdar. I denna lösning har separationsskiktet och en del av isoleringen ersatts med PAROC GRS 30, Markskiva.

  • Matjord > 200 mm
  • PAROC GRS 30, Markskiva
  • PAROC XES 200j, Ecoprim eller PAROC XES 300j, Ecoprim
  • Tätskikt
  • Bärande konstruktion med fall ≥ 1:100
   
Isoleringslösning med U-värde
Produkt Isolertjocklek, mm
PAROC GRS 30  50 50 50 50 50 50
PAROC XES 200j, Ecoprim - - - 50 70 100
PAROC XES 200j, Ecoprim - 70 70 100 70 100
PAROC XES 200j, Ecoprim 100 70 100 100 70 100
Total tjocklek 150 190 220 250 260 300
U-värde, W/m2K 0.30 0.24 0.22 0.20
0.19 0.17

Beräkningsparametrar (Enligt EN 6946):
Betong λU =1.7 W/mK d = 150 mm R = 0.09 m2K/W
PAROC XES 200j, Ecoprim < 70 mm λU =0.035 W/mK    
PAROC XES 200j, Ecoprim ≥ 70 mm λU =0.037 W/mK    
PAROC GRS 30, Markskiva  λU =0.045 W/mK     
 
Övergångsmotstånd  Rsi + Rse = 0.14 m2K/W
U-värdes korrigeringar:
Δλw = 0.001 W/mK (ett lager) eller 0.003 W/mK (> två lager)
ΔUr = 0.044 - 0.055 W/m2K (varierar med antalet lager och tjocklek)
Anm) Lambdavärde på PAROC GRS 30 korrigerat pga fuktig miljö.