PAROC PROOF Taklamellsystem - yttertak med lamellisolering

PAROC PROOF Taklamellsystem består av 30 mm ROB 80 Takboard, ROL 30 Taklamell samt ROBSTER 50, Stålunderlagsboard. Med PROOF Taklamellsystem isoleras låglutande tak effektivt, samt fukt- och brandsäkert. Sortimentet omfattar obrännbara stenullsprodukter som förblir opåverkade, ingen krympning eller svällning, när de utsätts för varierande fukt- och temperaturförhållanden 

Med taklameller kan man lägga tjocka, välisolerade och brandsäkra tak med endast tre isolerlager på underlag av bärande plåt. Tjocklekar mellan 260 mm och 510 mm gör det till en effektiv lösning för de flesta förekommande U-värdeskrav. 

Här visas två förslag med olika underlagsskivor. Profilens öppningsmått styr valet. Läs mer på Tekniska rekommendationer.
 
               
Isoleringslösning med U-värde
Produkt  Isolertjocklek, mm 
PAROC ROB 80

30

30 30 30 30  30  30  30
PAROC ROL 30 200 220 240 270 300 340 390 450
PAROC ROBSTER 50 30 30 30 30 30 30 30 30
Total tjocklek  260 280 300 330 360 400 450 510
U-värde, W/m2K 0.142 0.132  0.123  0.112 0.103 0.093 0.083 0.073

                                                                                             
                                                                                             
 

 Isoleringslösning med U-värde

Produkt  Isolertjocklek, mm

PAROC ROBSTER 60

 30 30 30 30 30 30 30 30
PAROC ROL 30 200 220 240 270 300 340 390 450
PAROC ROBSTER 60 30 30 30 30 30 30 30 30
Total tjocklek  260 280 300 330 360 400 450 510
U-värde, W/m2K  0.141 0.131  0.123 0.112  0.103 0.093  0.083  0.073 

                                                                                             

 

PAROC PROOF Skivsystem - Yttertak med skivisolering

Med takskivor från PAROC isoleras låglutande tak effektivt samt fukt- och brandsäkert. Sortimentet omfattar obrännbara stenullsprodukter som förblir opåverkade, ingen krympning eller svällning, när de utsätts för varierande fukt- och temperaturförhållanden.

Effektiv takisolering med takskivor på bärande plåt består av tre eller fler skikt. På den bärande plåten läggs en underskiva, på vilken luft- och ångspärren sedan placeras. Detta tillvägagångssätt ger ett plant underlag för ångspärren och ett bättre skyddat montage vilket säkerställer dess funktion. Därpå läggs takskivor med önskad tryckhållfasthet och med erforderlig tjocklek för att nå önskat U-värde. Ovanpå underskivan läggs en tunn och styv takboard, som skapar ett lastupptagande skikt och underlag för det yttre tätskiktet. Här visas två förslag med olika underlagsskivor. Profilens öppningsmått styr valet. Läs mer på Tekniska rekommendationer.
   
 Isoleringslösning med U-värde
Produkt Isolertjocklek, mm
PAROC ROB 80 20 20 20 20 20 20 20 20
PAROC ROS 30 - 100 110 120 130 110 160
PAROC ROS 30 160 180 100 110 120 130 180 180
PAROC ROBSTER 50 30 30 30 30 30 30 30 30
Total tjocklek  210 230 250 270 290 310 340 390
U-värde, W/m2K 0.167 0.153  0.141 0.131 0.122 0.114 0.104 0.091

                                                                                                               
   
 Isoleringslösning med U-värde
Produkt  Isolertjocklek, mm
PAROC ROB 80 20 20 20 20 20 20 20 20
PAROC ROS 30 - - 100 110 120 130 110 160
PAROC ROS 30 160 180 100 110 120 130 180 180
PAROC ROS 30 50 50 50 50 50 50 50 50
Total tjocklek   230  250  270  290  310   33  360  410
U-värde, W/m2K 0.153 0.141  0.131 0.122 0.114 0.107 0.099 0.087

                                                                                                               

  

PAROC AIR -Unik lösning för att ventilera bort fukt

PAROC Air är ett unikt sätt att ventilera låglutande tak. PAROC Air bygger på en ventilationslösning som håller konstruktionen torr utan mekaniska system. Lösningen bygger på självdrag som snabbt transporterar bort fukt ur det låglutande taket.

PAROC Air läggs i tre eller fler skikt på bärande plåt. På plåten läggs en stålunderlagsboard, på vilken luft- och ångspärren sedan placeras. Detta tillvägagångssätt ger ett plant underlag för ångspärren och ett bättre skyddat montage vilket säkerställer dess funktion. I den övre delen av det mellanliggande isoleringsskiktet finns spår som utgör ventilationskanaler. Stenullen från PAROC har hög fuktgenomsläpplighet vilket gör att fukten inte absorberas i isoleringen, utan släpps vidare till ventilationsspåren där den leds ut ur konstruktionen genom ventilationshuvar eller luftning i sargar. Ovanpå underskivan med spår läggs en tunn och styv takboard, som skapar ett lastupptagande skikt och underlag för det yttre tätskiktet. Läs mer om PAROC Air >>

Här följer några exempel på takkonstruktioner med PAROC Air:

 
  
Isoleringslösning med U-värde
Produkt  Isolertjocklek, mm
PAROC ROB 80

20

20 20 20 20
PAROC ROS 30g 100 100 100 100 100
PAROC ROS 30 100 120 140 180 100
PAROC ROS 30 - - - - 100
PAROC ROBSTER 50 30  30  30  30  30
Total tjocklek   250  270  290  330  350
U-värde, W/m2K 0.148 0.136  0.127  0.111

0.105


                                                                                       

 

PAROC PROOF Skivsystem - Tak med täckning av profilerad stålplåt

För tak med profilerad plåt både som bärande konstruktion och yttre täckning isoleras taket med PAROC ROS 20, Underskiva Plåt. Den yttre plåten, isolerlagren och ångspärren fästs mekaniskt i den bärande plåten enligt plåtleverantörens rekommendationer. Genom att placera ångspärren ovanpå ett undre lager PAROC ROS 30 eller PAROC ROBSTER 50 blir genomföringarna i ångspärren tätare. Det undre isolerlagret kan också fungera som ljudabsorbent om perforerad bärande plåt används.

Här följer konstruktionsförslag för tak med täckning av profilerad stålplåt:

 
 • Profilerad täckningsplåt
 • Mekanisk infästning
 • PAROC ROS 30, Underskiva Plåt
 • PAROC XMV 012, Luft- och ångspärr
 • PAROC ROS 30 Underskiva Plåt alt. PAROC ROBSTER 50
 • Bärande konstruktion av profilerad plåt 

    
   
Isoleringslösning med U-värde
Produkt  Isolertjocklek, mm
PAROC ROS 30

-

- 50 100
PAROC ROS 30 50 100 100 100
PAROC ROS 30 100 100 100 100
PAROC ROS 30 50 50 50 50
Total tjocklek 200  250 300 350
U-värde, W/m2K 0.181 0.148  0.126  0.110

                                                               

 

PAROC PROOF Skivsystem - Bandtäckt tak

Bandtäckning är en säker och vanligt förekommande metod vid tilläggsisolering av tak på äldre bostadshus och vid nyproduktion av framförallt industribyggnader. Vid användning av bandtäckt plåt ska isolerlagren byggas av upp av PAROC ROS 20, Underskiva Plåt med täckning av ROB 80, Takboard. Takboarden skapar en mycket stabil yta vilket underlättar sammanfogning av skarvar. Plåten ska monteras enligt plåtleverantörens rekommendationer.

Här följer konstruktionsförslag för tak med bandtäckning:

 
   
Isoleringslösning med U-värde
Produkt  Isolertjocklek, mm 
PAROC ROB 80

20

20 20 20
PAROC ROS 30 - - 50 100
PAROC ROS 30 50 100 100 100
PAROC ROS 30 100 100 100 100
Total tjocklek 170  220 270 320
U-värde, W/m2K 0.210 0.166  0.138  0.119

     

Plåttak med ut- och invändig isolering

Ett yttertak kan med fördel kompletteras med bullerreducerande skiva på insidan. Det är ett enkelt sätt att förbättra ljudabsorptionen i lokalen; 50 mm är i regel tillräckligt. För att också förbättra värmeisoleringen kan tjockleken ökas. Bullerskivan fästs med skruv och bricka eller med en kombination av profiler i en riktning. Genom att isolera hela ytan kan den ökade värmeisoleringen tillgodoräknas. Värmeisoleringsförmågan hos skivan försämras under bärande plåt då viss ventilation sker ovanför skivan. Detta framgår av lambdavärdena i nedan tabell.

 • Låglutande tak med utvändig isolering
 • och tätskiktsmembran
 • PAROC XMV 012, Luft- och ångspärr
 • Bärande plåt
 • Parafon Buller (natur, vit, grå, svart)
 • MT-bärverk
   
Rekommenderade lambdavärden
Produkt Isolertjocklek, mm
PARAFON BULLER 50 80 100
Lambdavärde, W/mK 0.045 0.048 0.050
 • Nytt tätskiktsmembran
 • Mekanisk infästning
 • PAROC ROB 80, Takboard, 
  PAROC ROB 60 Renoveringsboard eller PAROC ROBSTER 60, Stålunderlagsboard 

Befintlig konstruktion:

 • Gammalt tätskikt
 • Gammal värmeisolering
 • Bärande konstruktion: korrugerad plåt,betong- eller träunderlag