Isolera tak med solceller

Efterfrågan på solceller installerade på låglutande tak har ökat märkbart de senaste åren. Taken ses idag som tänkbara ytor för att skapa framtidens energi på. Solenergi är en förnybar energikälla och ger inte heller några utsläpp när den utvinns.  En investering i en solcellsanläggning ökar också värdet på fastigheten och gör den mer attraktiv vid försäljning.  

Låglutande tak definieras ofta som tak som faller upp till 1:10. PAROC har ett produktprogram som innebär ett komplett erbjudande för isolering av låglutande tak. Nya PAROC Solar är speciellt utformad för att klara av den last som ett solcellssystem utgör.

Lösningen PAROC Solar bygger på ett system med taklameller - PAROC PROOF Taklamellsystem Plus - som möjliggör tjocka, välisolerade och brandsäkra tak med få isolerskikt. Färre antal isolerskikt gör läggningen snabb och ergonomisk med ett hållbart slutresultat. 

Tekniska rekommendationer vid isolering av låglutande tak

 

Läs mer på Tekniska rekommendationer.

 

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.

Isolering med PAROC® SOLAR

PAROC SOLAR består av 30 mm ROB 80 Takboard och ROL 60 Taklamell Plus samt ROBSTER 60 Stålunderlagsboard i de fall lösningen läggs på en profilerad plåt. Lösningarna som följer kan användas där solcellsanläggningen läggs löst ovanpå tätskiktet och hålls på plats med hjälp av ballast.  

Den varaktiga lasten från en solcellsanläggning kan vara hög och därför är det viktigt att aktuellt tätskiktmembran klarar deformationen utan att läckage uppstår med risk för efterföljande skador. PAROC ROL 60 Taklamell Plus klarar en varaktig last på 9,0kN/m². För att minimera risken för läckage baseras värdet på att deformationen ska vara mindre än 1% av den totala isolertjockleken. Ingen hänsyn bör tas till det översta lastupptagande skiktet PAROC ROB 80 Takboard, även om detta skikt har en förstyvande effekt

Det är mycket viktigt att taket blir absolut tätt och att tätskiktet som används är godkänt av en tätskiktsleverantör och monterat enligt dennes anvisningar.Isolera tak med solceller
 • Solcellsanläggning löst ovanpå tätskiktet som hålls på plats med ballast
 • Tätskiktsmembran av PVC eller bitumen
 • Mekanisk infästning
 • PAROC ROB 80, Takboard, 30 mm
 • PAROC ROL 60, Taklamell Plus
 • PAROC XMV 012 alt XMV 020, Luft- och ångspärr
 • PAROC ROBSTER 60, Stålunderlagsboard
 • Bärande konstruktion av profilerad plåt 
Isoleringslösning med U-värde
Produkt  Isolertjocklek, mm
PAROC ROB 80 30 30 30 30 30 30 30 30
PAROC ROL 60 200 220 240 270 300 340 390 450
PAROC ROBSTER 60 30  30 30 30 30 30 30 30
Total tjocklek  260 280 300 330 360 400 450 510
U-värde, W/m2K 0.15 0.14 0.13 0.12  0.11  0.10  0.09  0.08

Använd Paroc stenull för att isolera tak med solceller.
 • Solcellsanläggning löst ovanpå tätskiktet som hålls på plats med ballast
 • Tätskiktsmembran av PVC eller bitumen
 • Mekanisk infästning
 • PAROC ROB 80, Takboard, 30 mm
 • PAROC ROL 60, Taklamell Plus
 • PAROC XMV 012 alt XMV 020, Luft- och ångspärr
 • Bärande konstruktion, HDF-bjälklag
Isoleringslösning med U-värde
Produkt Isolertjocklek, mm
PAROC ROB 80 30 30 30 30 30 30 30 30
PAROC ROL 60 200 220 240 270 300 340 370 450
Total tjocklek 230 250 270 300 330 370 400 480
U-värde, W/m2K 0.16 0.15 0.13 0.12 0.11 0.10 0.09 0.08