Lufttäthet

Lufttäthet

När en byggnad har god lufttäthet tränger inte kyla utifrån in i byggnadsmaterialet eller beroende på tryckskillnadens riktning, så stängs den varma luften in. Boverkets byggregler, BBR ger inget specifikt gränsvärde för täthet. I ett allmänt råd betonas dock vikten av god ventilation, eftersom detta minskar risken för fuktskador. Ett bra riktvärde för en ny bostad är 0,3 l/s och m2 vid en tryckskillnad på +/- 50 Pa. Detta värde är ett krav för passivhus, där täthet är en mycket viktig egenskap.

Vi har lufttätande lösningar för många olika typer av byggnader. Nedanstående avsnitt innehåller de vanligast förekommande tätprodukterna och mest använda lösningarna.