Betongelement gjuts och den porösa stenullsisoleringen hjälper elementen av betong att torka snabbt, vilket innebär att inredningsarbetet kan påbörjas tidigare.

 

Betongelement
  • Stödstruktur: innerpanel av betong
  • Värmeisolering PAROC COS 10, Betongelementskiva + infästningar av rostfritt stål cc 600 mm
  • Ytterpanel av betong
  • Ytbehandling

 Isoleringslösning med U-värde 

 PAROC COS 10 140 mm   220 mm 240 mm 
 U värde, W/m2K 0.25 0.17 0.16