Putsad fasad på gamla sandwichelementväggar

Påbörja varje renovering av gamla väggkonstruktionen med att inspektera och utvärdera dem. Utforma den nya lösningen baserat på skicket på de gamla sandwichelementskikten.

Lösningen visar hur du kan bygga in en gammal vägg i ett varmare och torrare utrymme och därmed minska eller helt stoppa risken för frostskador och karbonatisering på det gamla elementet.

Följ systemtillverkarens rekommendationer när du renoverar och isolerar.

Renovering, putsad fasad

Befintlig konstruktion:

 • Befintlig konstruktion: Förgjutet betongelement

Ny konstruktion:

 • Värmeisolering: PAROC Linio, Putsskiva eller PAROC Linio 80, Putslamell fäst med lim och/eller mekaniskt beroende på isoleringssystemet.http:
 • Putssystem (enligt systemtillverkarens instruktioner) 
   
 
Om den gamla ytan på ett sandwichelement är i dåligt skick ska den tas bort helt. Beroende på skicket kan det gamla isoleringsskiktet lämnas kvar eller tas bort. Lämna det under tilläggsisoleringen om det fortfarande är i bra skick.
 
Renovering, putsad fasad 2

Befintlig konstruktion:

 • Gammal stödstruktur: kärnan i det gamla förgjutna betongelementet.

Ny konstruktion:

 • Värmeisolering: PAROC Fatio, Tjockputsskiva med mekaniska fästanordningar.
 • Tjockt putssytem (enligt systemtillverkarens instruktioner).
 
Om det gamla isoleringsskiktet i sandwichelementet är i dåligt skick ska det tas bort. Täta ytan på den inre betongkärnan med murbruk eller en mjuk isoleringsmatta. Lägg till ett nytt isoleringsskikt och putssystem ovanpå det gamla elementet. Fäst in det nya skiktet baserad på en inspektion av den gamla konstruktionen.
Renovering, putsad fasad 3

Befintlig konstruktion:

 • Gammal stödstruktur: kärnan i det gamla förgjutna betongelementet.

Ny konstruktion:

 • Värmeisolering: PAROC Linio 80, Putslamell eller PAROC Fatio, Putskiva fäst med lim och/eller mekaniskt beroende på isoleringssystemet.
 • Putssytem (enligt systemtillverkarens instruktioner).

Se en film om renovering av betong-/sandwichelement.

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.