Behovet av enskildhet och komfort ökar allt eftersom miljön omkring blir mer och mer bullrig. PAROC Stenull skapar förutsättningar för ett behagligt och tryggt boende och kan användas både i väggar och bjälklag för att minska störande ljud från grannar eller utifrån samt i bjälklag för reduktion av stegljud från våningen ovanför.
Nedan finner du några exempel på innerväggslösningar med träregel- och stålregelstommar.
 
I tabellen nedan visas ett exempel på hur ljud kan vandra från rum till rum med olika ljudisoleringsvärden, R'w

 Klart hörbart  
 Hörbart  
 
R'w  Normalt tal  Högt tal  Rop & Skrik TV & radio, normal volym  TV & radio, hög volym  TV & radio, mycket hög volym  Exempel på rum 
30              Kontor
35              Kontor
40              Skola
44             Skola
48              Skola
52*             Lägenhet
56             Lägenhet
60             Särskilda rum
60              Särskilda rum
Rekommenderas för rum som ska användas för privata ändamål.
 
Med ljudklass avses den ljudisolering (R'w) som kan förväntas mellan utrymmen som skiljs åt av en skiljestruktur. För att uppnå angivet värde ska konstruktionen uppföras enligt anvisningar från leverantören av gipsskivor och/eller stålreglar. Alla skarvar och fogar tätas ordentligt.