För välmående stenväggar

En putsad fasad är en traditionell och tilltalande fasad och, framförallt, en fasad utan skarvar. En putsad fasad ger också ett effektivt och hållbart klimatskydd när den kombineras med rätt värmeisoleringslösning. Stenull som isoleringsmaterial supporterar och förstärker stenväggens egenskaper. Stenullen tillverkas av sten, den är obrännbar och hållbar. Dessutom håller stenullen den bakomliggande väggen varm och torr.

PAROC Fatio och PAROC Fatio plus erbjuder båda en effektiv lösning för den putsade fasadens utmaningar. PAROC Fatio plus har ett bättre lambda (0,033 W /mK), vilket ger ett lägre u-värde, alternativt en tunnare vägg. 

 

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.

Fasad med tjockputs 

En yttervägg med tjockputs är en utmärkt lösning för både nybyggnation och renovering. Putslagrets tjocklek är cirka 25 mm vilket ger en mycket tjock och stöttålig fasad.

I tillämpningar med tjockputs sätts isoleringen fast mekaniskt. Vikten av putsskiktet bärs upp med hjälp av ett putsnät och mekaniska fästdon. De mekaniska putsfästena anpassar sig till eventuella rörelser i putsskiktet.

Metoden möjliggör till viss del att arbetet även kan utföras vintertid. Isoleringen kan monteras på vintern och putsarbetet, inklusive montering av stålnätet, kan göras på våren. Följ systemleverantörens anvisningar.

Lösning med betongkonstruktion

Putsad fasad

 

Isoleringslösning med U-värde, W/m2K 
 

100 mm

120 mm

150 mm

180 mm

200 mm

  PAROC Fatio   0.32 0.27  0.22  0.19  0.17 
  PAROC Fatio plus  0.31 0.26  0.21  0.18  0.16 

I samband med större ombyggnader kan nya tilluftskanaler, kopplade till ett FTX-aggregat på vindsbjälklaget monteras på utsidan av bostaden i det inre isolerskiktet. Fördelen med systemet är bland annat mindre störningar för de boende i bostaden. Läs mer om vår partnerlösning med Smartfront.

 

Lösning med trästomme

Putsade fasader kan också användas tillsammans med trästommar. Lösningen förenar snabb byggteknik för trästommar med det arkitektoniska uttrycket hos stenväggar. Konstruktionstypen skall utformas så att utifrån kommande fukt kan ledas ut från byggnaden, vilket innebär att fasadsystemet utanför stomskyddet bör vara kapillärbrytande och dränerande.

Putsad Fasad
Isoleringslösning med U-värde, W/m2
 PAROC Fatio / Fatio plus

100 mm

 120 mm

150 mm

180 mm

 PAROC eXtra + 120 mm regel

0.17

 0.16

 0.14

0.13

 PAROC eXtra + 145 mm regel

 0.16

 0.14

 0.13

0.12

 PAROC eXtra + 220 mm regel

 0.13

 0.12

 0.11

 0.10