Fasad med tjockputs och Smartfront

I samband med större ombyggnader kan nya tilluftskanaler, kopplade till ett FTX-aggregat på vindsbjälklaget monteras på utsidan av bostaden i det inre isolerskiktet. Fördelen med systemet är bland annat mindre störningar för de boende i bostaden. Uppvärmningskostnaderna minskar och fasaden blir med traditionell tjockputs som nya. 

Putsad fasad med Smartfront-skiva

Systemet marknadsförs av Smartfront.

Isoleringslösning med U-värde 
 PAROC Fatio

100 mm

100 mm

 PAROC Smartfrontskiva

80 mm

100 mm

 U-värde, W/m2K

0.18

0.16

*) Ingen hänsyn tagen till inverkan av ventilationskanalerna.

 

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.