Nedan redovisas lösningar för tunnputs med isolering i form av skivor eller lameller. Längst ner finns några lösningar för passivhus.

a) Putsade fasader med skivisolering

 

Isolering med skivor är den klassiska lösningen i tunnputstillämpningar i såväl nya byggnader som vid renoveringsprojekt. Isolering med skivor rekommenderas särskilt när:

 • Ytan i den bärande väggen är ojämn.
 • Särskild bullerdämpning krävs.
 • Den bärande väggen är av trä.

Om isolerskiktet är tjockare än 200 mm rekommenderas en lösning med lameller. Det går också att åstadkomma ett tjockare isolerskikt med hjälp av två eller flera skikt. Fördelen med denna lösning är att fogarna överlappar varandra och att man slipper köldbryggor.

Fäst stenullsskivor i den bärande väggen med hjälp av limning och/eller mekaniska fästdon. Vid användning av ett eller flera isolerskikt rekommenderas alltid mekaniska fästdon. Följ systemleverantörens anvisningar!

 

Putsad fasad, ETICS 7 
 • Bärande konstruktion: betong
 • Värmeisolering: PAROC Linio 10, Putsskiva
 • Mekaniska fästdon
 • Puts + plastat glasfibernät
 • Ytskikt (tunnputs)

Använd 20 mm PAROC Linio 15 för värmeisolering kring fönster och dörrsmygar.

Isoleringslösning med U-värde 
 PAROC Linio 10 150 mm   200 mm 250 mm 
 U-värde, W/m2K 0.23 0.17 0.14


b) Putsad fasad med lamellisolering

Tunnputslösningen är det vanligaste putssystemet i Europa, både vid nybyggnation och renovering. Lamellisolering rekommenderas speciellt när:
 • Det inte krävs några mekaniska fästdon. (Kontrollera anvisningar från systemleverantören!)
 • Lamellerna limmas mot den bärande väggen med fästbruk.
 • Den är snabb och enkel att montera.
 • Den bildar ett jämnt underlag för putsen tack vare den sågade ytan.

Isolering med lameller rekommenderas särskilt för väggar med tjock isolering. Lamellerna har mycket hög draghållfasthet, vilket gör dem lämpliga för situationer där hög mekanisk hållfasthet krävs, som i höga byggnader. PAROC stenull är slitstark och behåller sin form under temperaturväxlingar. 

Putsad fasad, lameller 
 • Bärande konstruktion: betong
 • Värmeisolering: PAROC Linio 80, Putslamell 
 • Puts + plastat glasfibernät
 • Ytskikt (tunnputs)

Använd 20 mm PAROC Linio 15 för värmeisolering kring fönster och dörrsmygar.

 Isoleringslösning med U-värde
 PAROC Linio 80 200 mm   250 mm 300 mm 
 U-värde, W/m2K 0.19 0.15 0.13

 

c) Passivhus

PAROC stenullslameller är ett utmärkt val för passivhus, eftersom det inte krävs några mekaniska fästdon. (Följ systemleverantörens anvisningar.) Lamellerna limmas mot den bärande väggen med fästbruk.

Putsad fasad, lameller, passivhus

 

Konstruktion:

 • Invändig yta
 • Bärande konstruktion: betong
 • Värmeisolering: PAROC Linio 80, Putslamell 
 • Puts + plastat glasfibernät
 • Ytskikt (tunnputs)
  Småhus  Flerfamiljshus Kontor & Skolor
Rekommenderat U-värde W/m2K  0.07 - 0.10  ≤0.12  ≤0.15
Betong 120 mm och d1 mm  400 - 600  330  260
 
 
Lösningen är också lämplig för användning tillsammans med byggblock:
Putsad fasad, lameller, passivhus 
 • Invändig yta
 • Murade byggblock
 • Värmeisolering; PAROC Linio 80, Putslamell 
 • Puts + plastat glasfibernät
 • Ytskikt (tunnputs)
  Smmåhus  Flerfamiljshus Kontor & Skolor
Rekommenderat U-värde W/m2K  0.09 - 0.10  ≤0.12  ≤0.15
d1 on 200 mm Siporex (λU = 0.12 W/mK)
mm 400 - 500  270  200
d1 on 200 mm Leca (λU = 0.20 W/mK)
mm 350 - 530  300  230
d1 on 200 mm Fibo (λU = 0.27 W/mK)
mm 420  300  240

 

Putsade fasader kan också användas tillsammans med trästommar. Lösningen förenar snabb byggteknik för trästommar med det arkitektoniska uttrycket hos stenväggar. Konstruktionstypen skall utformas så att utifrån kommande fukt kan ledas ut från byggnaden, vilket innebär att fasadsystemet utanför stomskyddet bör vara kapillärbrytande och dränerande.

Putsad fasad, trästomme 
 • Inre beklädnad
 • Reglar + PAROC eXtra (d1) (installationsutrymme)
 • PAROC XMV 012, Luft- och ångspärr (alla fogar ska tejpas)
 • Bärande konstruktion: trästomme/PAROC eXtra (d2)
 • Stomskydd: fukttålig byggskiva
 • Värmeisolering: PAROC Linio 80, Putslamell 
 • Puts + plastat glasfibernät
 • Ytskikt (tunnputs)  
  Småhus 
Rekommenderat U-värde W/m2K  0.07 - 0.10
d1 
mm  50
d2
mm  150
d3
mm  200 - 375
Total isoleringstjocklek mm  400 - 575

 

Med den innovativa dubbla trästommen nedan elimineras praktiskt taget köldbryggor och den totala tjockleken minskas. Det lösa isoleringsskiktet i mitten av konstruktionen kan variera i tjocklek, vilket gör lösningen lämplig för olika U-värdeskrav. Ett invändigt regelsystem skapar ett installationsutrymme. Var noga med att inte bryta ångspärren vid montering av el- och vattenledningar i regelverket. Konstruktionstypen skall utformas så att utifrån kommande fukt kan ledas ut från byggnaden, vilket innebär att fasadsystemet utanför stomskyddet bör vara kapillärbrytande och dränerande.

Putsad fasad, trästomme 2 
 • Inre beklädnad
 • Reglar + PAROC eXtra (d1) (installationsutrymme)
 • Ångspärr (alla fogar ska tejpas)
 • PAROC eXtra (d2)
 • Bärande konstruktion: trästomme / PAROC eXtra (d3)
 • Stomskydd: fukttålig byggskiva
 • Värmeisolering: PAROC Linio 80, Putslamell (d4)
 • Puts + plastat glasfibernät
 • Ytskikt (tunnputs)
  Småhus 
Rekommenderat U-värde W/m2K  0.07 - 0.10
d1 
mm  75
d2
mm  200 - 400
d3
mm  125
d4
mm  50
Total isoleringstjocklek mm  450 - 650