Enkla timmerväggar uppfyller inte dagens krav på energieffektivitet utan tilläggsisolering. Sätt upp en trästomme för montering av isolering på antingen insidan eller utsidan av timmerväggen. Montera reglarna så att timmerväggen kan sätta sig på ett normalt sätt. 

Timmervägg

Ny timmervägg med invändig isolering

 Isoleringslösning med U-värde
 PAROC eXtra 95 mm   120 mm 145 mm   195 mm
 U-värde, W/m2K 0.30 0.26 0.23  0.20