Avlägsna invändiga ytskikt och ångspärrar från den befintliga väggen. Täta stora glipor och sprickor. Sätt fast nya reglar och lägg in isoleringsskivor mellan dem. Den nya ångspärren förbättrar lufttätheten.

OBS! Innan nya isoleringsskikt monteras ska ytmonterade elkablar och eluttag samt vatten- och värmeledningar avlägsnas från väggarna.

 

Renovation, log wall

 

Ny konstruktion:

Befintlig konstruktion:

 • Timmervägg
 • Vindskyddsark eller -papp
 • Ventilationsöppning
 • Utvändig beklädnad
 
Det går också att lägga det nya isoleringsskiktet på utsidan av den befintliga väggkonstruktionen. Komplettera om möjligt med ett skikt även på insidan av väggen.
 
Renovation, log wall 2

 

Ny konstruktion:

Befintlig konstruktion:

 • Timmervägg
 • PAROC XMV 012, Luft- och ångspärr
 • Inre beklädnad              
 
Ett effektivt och snabbt alternativ är att montera ett heltäckande isolerskikt som PAROC WAS 35tt, Klimatskiva på väggens utsida.  

 

Energirenovering från utsidan

Om man ändå planerar att renovera bör man passa på att energieffektivisera för framtiden. En stor del av kostnaderna är ju ändå redan beslutade. Klimatskiva ZERO är en produkt som gör det möjligt att på ett enkelt sätt skapa ett tjockt och homogent isolerskikt för att minimera energianvändningen.

För att nå nära-nollenerginivå behöver väggarna tilläggsisoleras med minst 250 mm. U-värdet efter åtgärd beror naturligtvis på den underliggande konstruktionens prestanda. För hus byggda före 1970-talet hamnar U-värdet på ca 0,1 W/m2K. Detta bör dock beräknas från fall till fall.

Klimatskiva ZERO kan monteras direkt på befintlig trästomme. I vissa fall kan det vara lämpligt att först montera en heltäckande byggplywood med minst 15 mm tjocklek. Lösningen med Klimatskiva ZERO bygger på en ny infästningsmetod med horisontella fasadskuvar, som tar vindlaster och vinklade fasadskruvar, som tar vertikal last från fasaden. De horisontella skruvarna fixerar även isoleringen mot bakomliggande vägg. Ökas antal vinklade fasadskruvar ökar den lastupptagande förmågan. Denna kombination ger en mycket robust konstruktion.

Paroc WAS 35


Gammal konstruktion:

 • Befinlig vägg

Ny konstruktion:

 • Värmeisolering: PAROC WAS 35, Klimatskiva ZERO
 • Vertikal spikläkt monterad med
 • PAROC XFS 002, Fasadskruv
 • Horisontell glespanel
 • Träpanel

För att åstadkomma den bästa och säkraste anslutningen mellan renoveringspanelen och fönster/dörr har Paroc och Elitfönster tillsammans utvecklat en omfattning, PAROC XRF 001. Genom en sinnrik metod monteras omfattningen runt befintligt fönster eller dörr. Klimatskiva ZERO kan monteras dikt an och därför uppstår inga springor eller spalter.

Tätheten säkerställs genom att ett tätskikt monteras på väggen innan fönsteromfattningen sätts på plats. Det befintliga fönstret kan demonteras och det nya monteras in. Om det gamla fönstret är inåtgående kan det sitta kvar tills det nya monterats. Vid utåtgående fönster måste dessa i vissa fall tas bort innan det nya monteras. Läs mer i Bygg Så Här nr 9 >>.