Glass curtain-fasader är vanligt på kontorsbyggnader över hela Europa. Det finns många olika slags glasfasadsystem att välja mellan och alla har specifika isoleringskrav. Konstruktionsbilderna nedan visar principlösningar.

Metallstommen hos industriväggar ställer upp specifika värmeisoleringskrav. Värmeledningsförmågan för rostfritt stål är ungefär 400 gånger högre än för trä och över 1 000 gånger högre än för stenull. Ett sammanhängande isoleringsskikt ovanpå reglarna förbättrar avsevärt konstruktionens termiska resistans. Sammanhängande isoleringsskikt bryter också effektivt köldbryggor.

God utformning hos konstruktionerna är speciellt viktigt för glasfasader, eftersom felen är lätta att upptäcka genom glaset. Köldbryggor orsakar fuktkondensation, vilket leder till färgförändringar på ytan. Av fysiska såväl som visuella skäl, installera en tät fuktspärr för att förhindra att fuktig luft från insidan läcker ut genom väggkonstruktionen och kondenserar på glaset. Effektiv ventilation av fasaden förhindrar också eventuell kondensation.

En isoleringsskiva med svart väv bildar en elegant bakgrund på glasfasaden. Isoleringens brandegenskaper påverkar brandegenskaperna hos den slutliga väggkonstruktionen.

Ventilated facade, light, frame
Ventilated facade with Cortex b and glass cladding

Befintlig konstruktion:

  • Bärande konstruktion: Lättbetong eller betong

Ny konstruktion:

Ventilated facade with Cortex One b and glass cladding

Befintlig konstruktion:

  • Bärande konstruktion: Lättbetong eller betong

Ny konstruktion: