Det här är en typisk lösning för halvuppvärmda industri- och lagerlokaler. Ett sammanhängande isoleringsskikt ovanpå reglarna förbättrar avsevärt konstruktionens termiska resistans genom att förebygga köldbryggor. I byggnader med krävande inomhusluftförhållanden – som i miljöer med hög luftfuktighet och/eller höga temperaturer – är det speciellt viktigt att utforma en korrekt, tät fuktspärr och tillräcklig ventilation för fasaden. 

Isoleringens brandegenskaper påverkar brandegenskaperna hos den slutliga väggkonstruktionen. Alla PAROC stenullsprodukter som presenteras här tillhör Euroklass A1.

Ventilated facade, industrial wall


Industriväggar kan också tillverkas av metallklädda byggelement som installeras på pelarkonstruktionen:
Ventilated facade, light cassette 2 
  • Stödstruktur: stålpelare
  • Metallklädda byggnadselement
  • PAROC eXtra, Stålregelskiva
  • PAROC WAB 10ttp, Väggboard
  • Ventilationsspalt
  • Plåt