Vägg av betong, lättbetong eller tegel och Klimatskiva™ ZERO

PAROC Klimatskiva ZERO ger ett brandsäkert heltäckande isolerskikt som effektivt minskar köldbryggor samtidigt som den fuktskyddar den bärande stommen. 

Fasadskruven är speciellt utformad för att fästa läkt på utsidan av isolerskiktet och därmed möjliggöra en luftspalt mellan isoleringen och fasadbeklädnaden. Den är utvecklad för att överföra vind- och vertikallast till den befintliga stommen. Horisontella fasadskruvar överför vindlast och vinklade fasadskruvar vertikal last från fasadbeklädnaden. Ökas antal vinklade fasadskruvar så ökar den lastupptagande förmågan. Det ger ett självbärande robust system utan köldbryggor. 

Med vårt beräkningsverktyg kan skruvlängd och dimensionerande vind- och vertikallaster beräknas.

Studera även vår arbetsanvisning >

 
 Isoleringslösning med U-värde
PAROC WAS35 Klimatskiva ZERO 150 mm   200 mm 250 mm 
 Betong 100 mm 100 mm 100 mm
U-värde, W/m2K 0.21 0.16 0.13

 

Betong med tegelfasad

En tegelfasad ger ett vackert och traditionellt utseende åt en byggnad. Tänk på följande vid utformning av tegelväggar. En tegelvägg absorberar vatten – vattnet kan till och med ta sig igenom hela murverket. För att hålla vattnet borta från isoleringen behövs en ordentlig ventilationsspalt. Spalten måste vara öppen hela vägghöjden och utan bruksspill. En tegelfasad har lägre luftrörelse i ventilationsspalten jämfört med en fasad med träbeklädnad. För att garantera korrekt ventilering av konstruktionen, lämna var tredje vertikal skarv i det näst understa tegelskiktet öppen samt spalten i ovankant helt öppen. Väggen måste utformas så att inträngande vatten kan ledas ut ur konstuktionen.

Standardlösning

Ventilated facade 
 • Lättbetong, block, tegel eller annan stenbaserad konstruktion
 • PAROC WAS 50, Skalmursskiva
 • Ventilationsspalt ≥30 mm
 • Tegelmurning  
 Isoleringslösning med U-värde
PAROC WAS 50 100 mm   150 mm 200 mm 
U-värde, W/m2K (betong) 0.30 0.21 0.16
U-värde, W/m2K (lättbetong) 0.22 0.17 0.13
 

Premiumlösning PAROC Cortex

Ventilated facade 
 • Bärande konstruktion: Betong, lättbetong, tegel eller annan stenbaserad konstruktion  
 • PAROC Cortex One
 • Ventilationsspalt ≥30 mm
 • Tegelmurning   

 Isoleringslösning med U-värde
PAROC Cortex One 100 mm   150 mm 180 mm 
U-värde, W/m2K (betong) 0.29 0.20 0.17
U-värde, W/m2K (lättbetong) 0.22 0.16 0.14
 

Passivhuskonstruktioner

Ett passivhus kräver ett isoleringsskikt som är tjockare än det som krävs för ett standardhus enligt byggnormen. I fråga om en stenvägg begränsas inte tjockleken hos varje skikt av trästommens specifika mått, utan tjockleken hos konstruktionen är mer flexibel.

Ventilerad fasad, massiv 11
 • Inneryta
 • Bärande konstruktion: Betong
 • Värmeisolering: PAROC eXtra (d1)
 • PAROC WAS 25t, Klimatboard (d3)
 • Ventilerad spalt ≥30 mm
 • Tegelfasad
  Småhus  Flerfamiljshus Kontor & Skolor
Rekommenderat U-värde W/m2K  0.07 - 0.10  ≤0.12  ≤0.15
Betong 120 mm + d1 mm  325 - 500  250  200
d3 mm  30   30   30
Total isoleringstjocklek mm   355 - 530  280  230

Enligt definitionen för ett passivhus, som tillhandahålls av Passive House Institute, får det årliga uppvärmnings-, nedkylnings- och primärenergibehovet inte överskrida vissa värden. Även om god värmeisolering spelar en viktig roll för att uppnå passivhusstandard är det inte i sig inte tillräckligt för att garantera efterlevnad. Kraven för andra byggkomponenter och apparater kan avgöras med hjälp av olika beräkningsverktyg, såsom Passive House Planning Package (PHPP) som finns på www.passiv.de  
I Sverige presenteras kraven för passivhus i en specifikation som tagits fram inom ramen för energimyndighetens program för passivhus och lågenergihus. Läs mer på www.energimyndigheten.se  
 


Stomsystem av metall

I denna ventilerade fasadtillämpning, installeras metallstommarna så att värmeisoleringen kan installeras tätt både mot bakre väggen och mellan metallreglarna. När du ska installera fasadbeklädnaden följ tillverkarens anvisningar. Vanligtvis skapas automatiskt en nödvändig ventilationsspalt bakom beklädnaden.

På platser utsatta för vind och från och med tredje våningen och uppåt i höga byggnader måste ett heltäckande vindtätt skikt, t.ex. PAROC XMW 060 Vindskydd, placeras innanför Klimatboarden.

 

Standardlösning

Ventilerad fasad stomsystem

 • Bärande konstruktion: Block, tegel, betong m.m.
 • Stålstomme/PAROC eXtra
 • PAROC WAS 25t, Klimatboard 
 • Ventilationsspalt
 • Fasadbeklädnad (stålkassett, fibercementskiva, keramik-/stenplatta

Premiumlösning PAROC Cortex

Ventilated facade using Recon V-flex 
 • Bärande konstruktion: Lättbetong, tegel, betong, etc.
 • Bärverk Europrofils Recon Vflex / PAROC eXtra 
 • PAROC Cortex
 • Ventilationsspalt
 • Fasadbeklädnad: fibercementskiva, keramik-/stenplatta

 

Läs mer om Europrofils system Recon Vflex här >> 

 Ventilated wall with Cortex solution
 • Bärande konstruktion: Lättbetong, tegel, betong, etc.
 • Horisontellt bärverk / PAROC eXtra  
 • PAROC Cortex 
 • Ventilationsspalt
 • Fasadbeklädnad: stålkassett, fibercementskiva, keramik-/stenplatta
 Ventilated facade with Cortex
 • Bärande konstruktion: Lättbetong, tegel, betong, etc.
 • Vertikalt bärverk / PAROC eXtra 
 • PAROC Cortex
 • Ventilationsspalt
 • Fasadbeklädnad: stålkassett, fibercementskiva, keramik-/stenplatta
 Ventilated facade, massive, frame
 • Bärande konstruktion: Lättbetong, tegel, betong, etc.
 • Vertikalt bärverk / PAROC Cortex One 
 • Ventilationsspalt
 • Fasadbeklädnad: stålkassett, fibercementskiva, keramik-/stenplatta
 
 

Hörn och skarvar

 Corner of facade

Hörn är ofta en kritisk punkt på byggnaden. För att få ett obrutet vindskydd av hela klimatskärmen rekommenderar vi användningen av Cortextejp i samtliga skarvar och Cortex Hörntejp i hörn och i avslut runt fönster och dörrar.