Betong med tegelfasad

En tegelfasad ger ett vackert och traditionellt utseende åt en byggnad. Tänk på följande vid utformning av tegelväggar. En tegelvägg absorberar vatten – vattnet kan till och med ta sig igenom hela murverket. För att hålla vattnet borta från isoleringen behövs en ordentlig ventilationsspalt. Spalten måste vara öppen hela vägghöjden och utan bruksspill. En tegelfasad har lägre luftrörelse i ventilationsspalten jämfört med en fasad med träbeklädnad. För att garantera korrekt ventilering av konstruktionen, lämna var tredje vertikal skarv i det näst understa tegelskiktet öppen samt spalten i ovankant helt öppen. Väggen måste utformas så att inträngande vatten kan ledas ut ur konstuktionen.

Standardlösning

Ventilated facade 
 • Lättbetong, block, tegel eller annan stenbaserad konstruktion
 • PAROC WAS 50, Skalmursskiva
 • Ventilationsspalt ≥30 mm
 • Tegelmurning  
 Isoleringslösning med U-värde
PAROC WAS 50 100 mm   150 mm 200 mm 
U-värde, W/m2K (betong) 0.30 0.21 0.16
U-värde, W/m2K (lättbetong) 0.22 0.17 0.13
 

Vägg av betong, lättbetong eller tegel och Klimatskiva™ ZERO

PAROC Klimatskiva ZERO ger ett brandsäkert heltäckande isolerskikt som effektivt minskar köldbryggor samtidigt som den fuktskyddar den bärande stommen. 

Fasadskruven är speciellt utformad för att fästa läkt på utsidan av isolerskiktet och därmed möjliggöra en luftspalt mellan isoleringen och fasadbeklädnaden. Den är utvecklad för att överföra vind- och vertikallast till den befintliga stommen. Horisontella fasadskruvar överför vindlast och vinklade fasadskruvar vertikal last från fasadbeklädnaden. Ökas antal vinklade fasadskruvar så ökar den lastupptagande förmågan. Det ger ett självbärande robust system utan köldbryggor. 

Med vårt beräkningsverktyg kan skruvlängd och dimensionerande vind- och vertikallaster beräknas.

Studera även vår arbetsanvisning >

Isoleringslösning med U-värde
PAROC WAS 35 Klimatskiva ZERO 150 mm 200 mm 250 mm
Betong 100 mm 100 mm 100 mm
U-värde, W/m2K 0.21 0.16 0.13

 

Murade väggar med trästomme

Murade väggar eller betongväggar kan isoleras med trästommar om ytterfasaden är av trä eller stål. Välj ett tvåskiktssystem med PAROC eXtra och Klimatskiva för att minimera förekomsten av köldbryggor i konstruktionen. 

I vindutsatta lägen och från tredje våningsplanet och uppåt i höga byggnader, skall ett heltäckande vindtätande skikt som t ex Vindskydd placeras innanför Klimatskivan. Detta vindtätande skikt kan uteslutas om PAROC Cortex används.

Ventilerad fasad

Befintligt konstruktion:

 • Lättbetong eller betong 

Ny konstruktion:

 
 

Murade väggar med metallstomme

Fastställ metod för infästning från fall till fall. Systemtillverkarna rekommenderar lämpliga infästningsmetoder. Utforma bärverkssystem utifrån valt beklädnadsmaterial och följ systemleverantörens anvisningar. I vindutsatta lägen och från tredje våningsplanet och uppåt i höga byggnader, skall ett heltäckande vindtätande skikt som t ex Vindskydd placeras innanför Klimatboarden. Detta vindtätande skikt kan uteslutas om PAROC Cortex används.
 
 
 

Standardlösning

 
Ventilerad fasad

Befintlig konstruktion:

 • Bärande konstruktion: lättbetong eller betong 

Ny konstruktion:

Premiumlösning PAROC Cortex

Ventilated facade using Recon V-flex 

Befintlig konstruktion:

 • Bärande konstruktion: Lättbetong eller betong

Ny konstruktion:

Läs mer om Europrofils system Recon Vflex här >> 
 Ventilated facade with Cortex black  

Befintlig konstruktion:

 • Bärande konstruktion: Lättbetong eller betong

Ny konstruktion:

Läs mer om Europrofils system Recon Vflex här >>
Ventilerad fasad med Cortex-lösning

Befintlig konstruktion:

 • Bärande konstruktion: Lättbetong eller betong

Ny konstruktion:

Ventilerad fasad med Cortex

Befintlig konstruktion:

 • Bärande konstruktion: Lättbetong eller betong

Ny konstruktion:

Ventilerad fasad med Cortex One

 

Befintlig konstruktion:

 • Bärande konstruktion: Lättbetong eller betong

Ny konstruktion:

 

Hörn och skarvar

Hörn på en fasad

Hörn är ofta en kritisk punkt på byggnaden. För att få ett obrutet vindskydd av hela klimatskärmen rekommenderar vi användningen av Cortextejp i samtliga skarvar och Cortex Hörntejp i hörn och i avslut runt fönster och dörr.