Väggar med sågspån har ganska dåliga isoleringsegenskaper och extremt hög antändlighet. Om du vill förbättra de värmetekniska egenskaperna ännu mer, byt ut sågspånet mot PAROC stenull som isolerar dubbelt så bra som sågspån. Passa på att byta ut isoleringen när du åtgärdar den yttre fasaden. Genom att byta ut ineffektiv isolering mot ny effektiv så maximeras energieffektiviteten och det innebär att väggen inte behöver ökas så mycket i tjocklek.

a) Tilläggsisolering från insidan

När du vill förbättra energieffektiviteten hos en gammal väggkonstruktion men den gamla träbeklädnaden är i gott skick, installera isoleringen på väggens insida. Passa på att samtidigt uppdatera väggfodret.

Ventilerad trävägg med invändig isolering

 

Ny konstruktion: 

Gammal konstruktion:

 • Brädbeklädnad
 • Foderpapper
 • Vägg med sågspånsisolerad stomme
 • Brädbeklädnad
 • Ventilationsspalt
 • Träbeklädnad
 

 

b) Tilläggsisolering från utsidan

Det vanligaste sättet att lägga till extra isolering på ett gammalt sågspånshus är att lägga till ett extra isoleringsskikt på väggens utsida. Installera alltid extra isolering när ytterbeklädnaden renoveras eller byts. Om du vill behålla den gamla fasaden ska du ta bort spikläkten. Mellanrummen som finns mellan de kvarvarande panelerna ska tätas upptill och nedtill. Tänk på att det är enkelt att samtidigt lägga till extra grundisolering.

Renovation of ventilated facade


Gammal konstruktion: 

 • Befinligt vägg med panelbeklädnad

Ny konstruktion:

c) Energirenovering från utsidan

Om man ändå planerar att renovera bör man passa på att energieffektivisera för framtiden. En stor del av kostnaderna är ju ändå redan beslutade. Klimatskiva ZERO är en produkt som gör det möjligt att på ett enkelt sätt skapa ett tjockt och homogent isolerskikt för att minimera energianvändningen.

För att nå nära-nollenerginivå behöver väggarna tilläggsisoleras med minst 250 mm. U-värdet efter åtgärd beror naturligtvis på den underliggande konstruktionens prestanda. För hus byggda före 1970-talet hamnar U-värdet på ca 0,1 W/m2K. Detta bör dock beräknas från fall till fall.

Klimatskiva ZERO kan monteras direkt på befintlig trästomme. I vissa fall kan det vara lämpligt att först montera en heltäckande byggplywood med minst 15 mm tjocklek. Lösningen med Klimatskiva ZERO bygger på en ny infästningsmetod med horisontella fasadskuvar, som tar vindlaster och vinklade fasadskruvar, som tar vertikal last från fasaden. De horisontella skruvarna fixerar även isoleringen mot bakomliggande vägg. Ökas antal vinklade fasadskruvar ökar den lastupptagande förmågan. Denna kombination ger en mycket robust konstruktion.

Paroc WAS 35


Gammal konstruktion: 

 • Befinlig vägg

Ny konstruktion:

 • Värmeisolering: PAROC WAS 35, Klimatskiva ZERO
 • Vertikal spikläkt monterad med 
 • PAROC XFS 002, Fasadskruv
 • Horisontell glespanel
 • Träpanel

För att åstadkomma den bästa och säkraste anslutningen mellan renoveringspanelen och fönster/dörr har Paroc och Elitfönster tillsammans utvecklat en omfattning, PAROC XRF 001. Genom en sinnrik metod monteras omfattningen runt befintligt fönster eller dörr. Klimatskiva ZERO kan monteras dikt an och därför uppstår inga springor eller spalter.

Tätheten säkerställs genom att ett tätskikt monteras på väggen innan fönsteromfattningen sätts på plats. Det befintliga fönstret kan demonteras och det nya monteras in. Om det gamla fönstret är inåtgående kan det sitta kvar tills det nya monterats. Vid utåtgående fönster måste dessa i vissa fall tas bort innan det nya monteras. Läs mer i Bygg Så Här nr 9 >> eller se våra animerade instruktioner nedan.

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.


Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.