Fasadsystem i metall

Fasadsystem i metall kan användas med alla olika typer av bärande väggkonstruktioner och dess användning ger obegränsade möjligheter att välja olika fasadmaterial. Isoleringen kan göras med antingen ett eller två skikt beroende på konstruktion.
 • Bärande konstruktion (betong, lättbetong, tegel osv.)
 • Bärverk av metall (konsoler och profiler)
 • Värmeisolering 
  Enskiktslösning: PAROC WAS 35 Klimatskiva ZERO 
  Tvåskiktslösning: PAROC eXtra + PAROC Cortex med tejpade skarvar PAROC XST 022 och PAROC XST 021 
 • Ventilationsspalt enligt valt system
 • Fasadbeklädnad 

Beakta ev. brand och ljudkrav 

Alternativ produkt till PAROC WAS 35
PAROC Cortex One: med tejpade skarvar PAROC XST 022 och PAROC XST 021

Alternativa produkter till PAROC eXtra
PAROC Natura Lana: ett koldioxidneutralt val, lambdavärde 0,036 W/mK
PAROC eXtra pro: effektivare värmeisolering och lägre luftpermeabilitet, lambdavärde 0,033 W/mK

Alternativa produkter till PAROC Cortex
PAROC Cortex b: (b = med svart ytskikt) tjocklek 30 mm, med ett integrerat obrännbart ytskikt, lambdavärde 0,033 W/mK
PAROC Cortex pro: tjocklek 50 mm, med ett integrerat obrännbart ytskikt, lambdavärde 0,032 W/mK
Cortexprodukterna tejpas med XST 022 Cortextejp, XST 021 Cortex hörntejp alt. XFP 042 Cortextejp b, PAROC XST 041 Cortex b hörntejp  

Fasadsystem (enligt tillverkarens instruktioner)

Den bärande konstruktionen som används i fasadsystem av metall är vanligtvis tillverkad av aluminium eller rostfritt stål. Metallen som används i systemet har stor effekt på den önskade isolertjockleken. Detta beror på det stora antalet konsoler som går igenom värmeisoleringsskiktet och metallens höga värmeledningsförmåga. Konsoler i rostfritt stål har den lägsta värmeledningsförmågan. Det finns också fasadsystem på marknaden där konsolens värmeledningsförmåga har minskats genom att använda delvis andra material i konsolen och därmed bryta köldbryggan (t.ex. Hilti). Andra sätt att minimera köldbryggorna kan vara att optimera storleken på konsolen (t.ex. Sto Ventro X). I system med brutna köldbryggor kan väggtjockleken optimeras. 

Bärverksleverantören anger antalet och storleken på konsoler per kvadratmeter vägg. I allmänhet kan antalet konsoler variera mellan ~2-4 st/m². Ett tjockare isoleringsskikt kräver en kraftigare konsol vilket ökar effekten av köldbryggan. Om konsolen ändras från ett system till ett annat måste förändringen kontrolleras så att konstruktionens U-värde förblir på önskad nivå. 

Isolerskikt

Isoleringen installeras vanligtvis antingen mellan konsolerna eller genom att skära ett spår i isoleringen och trä den över konsolen. Isolering kan göras med antingen en tvåskikts- eller enskiktslösning. I en tvåskiktslösning installeras först ett tjockare flexibelt isoleringsskikt (t.ex. Paroc eXtra) mot den bärande väggkonstruktionen, på utsidan monteras sedan en tunnare vindskyddsisolering (t.ex. PAROC Cortex) installeras – de två skikten monteras med förskjutna skarvar. 

I en enskiktslösning monteras hela isoleringsskiktet i ett lager (t.ex. PAROC WAS 35 eller Cortex One). Vid val av Cortex One tejpas alla skarvar, genomföringar och i hörnen på skivorna för att säkerställa konstruktionens totala lufttäthet.

Fasadbeklädnad

Bärprofiler monteras i konsolerna och fasadbeklädnad installeras så snart som möjligt efter montaget av isoleringen för att ge ett väderskydd för de inre delarna av konstruktionen. Ett fasadsystem i metall ger obegränsade möjligheter för användning av olika fasadmaterial. De mest populära fasaderna är t.ex. fibercementskivor, skivor för puts eller klinker. Montera fasadbeklädnaden på utsidan av läkten enligt leverantörens råd och anvisningar. För att minimera risken för fuktskador på den innanför liggande konstruktionen monteras fasadbeklädnaden heltäckande och tät.

Exempel på lösningar

Nedan finner du exempel på konstruktionslösningar med beräknade u-värden för vissa  isoleringstjocklekar: 

STO Ventro X fasadsystem:

U-värden (1-skiktslösning) för 
STO Ventro X fasadsystem:
 
 Isoleringstjocklek mm mm  mm
PAROC Cortex One 150 180  200
U-värde, W/m2K  0,23 0,19 0,17

Hilti Eurofox MFT-FOX VT-system:U-värden (1-skiktslösning) för 
Hilti Eurofox MFT-FOX VT-system:  
  
 Isoleringstjocklek mm mm  mm
 PAROC Cortex One 150 180 200
 U-värde, W/m2K  0,22 0,18 0,16
 
Beräkningsparametrar (Enligt EN 6946)
Betongstomme 80 mm (STO  Ventro  X)  λU = 2,5 W/mK, d = 80 mm R = 0,032  m2K/W
Betongstomme 150 mm (Hilti  Eurofox  MFT-FOX  VT)λU = 2,5 W/mK, d =  150 mm R = 0,060  m2K/W
PAROC Cortex One λU = 0.033 W/mK

Inre övergångsmotstånd (Rsi) = 0,13 m2K/W 
Yttre övergångsmotstånd (Rse) = 0,13 m2K/W 

Korrektionsfaktorer: 
 • ΔUg = Korrektion för springor och spalter i värmeisoleringsskiktet ΔU´´: Nivå 0, ingen korrektion krävs  
 • ΔUf = Korrigering av mekaniska fästelement i STO-systemet: d= 150 mm= 0,018, d= 180 mm = 0,017, d= 200 mm = 0,016 (> 3%)
 • ΔUf  = Korrigering av mekaniska fästelement i Hilti-system: d= 150 mm 0,010 , d= 180 mm= 0,07, d= 200 mm = 0,05  (> 3%)
 

De metaller som används i konsolerna har mycket olika värmeledningsförmåga. Tabellen nedan visar värmeledningsförmågan hos de vanligaste typerna av metallerna. Ett högre värde innebär en större påverkan av konsolen i form av köldbrygga.

Metall Värmeledningsförmåga (λ), W/mK
Aluminium 220
Stål 50
Rostfritt stål 17