Rumsakustikdesign innebär att rummet tekniskt anpassas till hur det ska användas. Akustikdesign delar upp ljudet i rummet i två typer: föredragna och störande. Föredragna ljud är t.ex. en lärares röst i ett klassrum och musik i konserthallar. Störande ljud är bl.a. oväsen och alltför kraftiga ekon. Akustikdesign framhäver fördelarna med ljudtäckning och absorberar oönskade ljud.

Vi har flera lösningar för olika typer av byggnader och applikationer. Nedan finns ett urval av de vanligast förekommande ljudrelaterade applikationerna. Välj typ av lösning för att sedan hitta rätt produkt.