Ljudisolering beskriver hur mycket ljudet dämpas när det passerar genom en struktur. Byggnader har två typer av ljudisolering: luftljudsisolering och stegljudsisolering.

 

A) Innerväggar

Använd luftljudsisolering när du vill isolera mot ljud som produceras direkt i luften. Beräkna mängden som behövs med reduktionstalet Rw eller R`w. Ju större talet Rw är, desto bättre isolering. Värdena ska korrigeras (C och Ctr) om det finns andra speciella ljud i den omgivande miljön.

Rw + C för ljud som t.ex.:

  • Bostadsbuller
  • Buller från höghastighetståg
  • Buller från industri (höga och medelhöga frekvenser)

Rw + Ctr för ljud som t.ex.:

  • Gatubuller
  • Buller från låghastighetståg
  • Musik från nöjeslokaler
  • Buller från industri (medelhöga och låga frekvenser)
Innervägg, stålreglar
De lägsta kraven på ljudisolering kan uppfyllas med en vägg med ett lager. Om väggens massa fördubblas ökar ljuddämpningssiffran till ungefär 6 dB. Ljudet absorberas av isoleringen. 
Innervägg, stålreglar 2
Ljudisolering mot låga frekvenser kräver högre massa. För att få högre massa används en vägg med dubbla lager. Det effektivaste sättet att öka massan är att lägga flera tunna lager gipsskivor på varandra. Placera isolering i mellanrummen för att förbättra ljudisoleringen. Med isolering i en vägg förbättras ljudisoleringen med 5–10 dB jämfört med en oisolerad vägg.  


B) Flytande golv

Använd stegljudsisolering för flytande golv. Beräkna hur mycket som behövs hjälp av med ljudtrycksnivån i rummet nedanför. I nationella regler anges ofta "högsta stegljudsnivå". En låg Ln eller L’n innebär att golvets stegljudsisolering är bra. Ln och L’n mäts i frekvensområdet 50–5000 Hz. Ln mäts i labbet medan L’n mäts på fältet.

PAROC stenull har utmärkta egenskaper för flytande golv. Det är tillräckligt hårt för att bära belastningen från det övre lagret (golvet) och tillräckligt mjukt för att effektivt minska vibrationerna mellan konstruktionslagren i golvet. Den viktigaste egenskapen för isoleringsmaterial kallas dynamisk styvhet och uttrycks i MN/m3. Ju lägre dynamisk styvhet för PAROC-produkten, desto bättre ljudisolering har den.

Wooden floor, step sound  Träkonstruktioner är svåra att förbättra. Fogarna är styva och de har låg strukturell vikt. Alla situationer måste beaktas för sig.

Ett bjälklag av betong har redan relativt god luftljudsisolering. Nya krav på stegljudsisolering gör betong till ett allt vanligare val för flytande golv.

Mer information om flytande golv och deras ljudisoleringsvärden finns här (länk)