Isoleringslösningar för pannor i kraftverk

De höga temperaturerna och den speciella konstruktionen hos pannor i kraftverk, tillsammans med behovet att uppnå optimal effektivitet för hela processen, ställer en rad höga krav på isoleringslösningarna.

Pannan och isoleringslösningarna måste medge värmeutvidgning. Pannans hölje och rörledningar rör sig konstant på grund av värmeutvidgning och vibrationer. Utrustning som är ansluten till pannan, såsom brännare och fläktar, skapar vibrationer. Förutom de mycket höga temperaturerna i pannan, kan temperaturerna även variera i konstruktionens olika delar.

Rätt isoleringslösning minskar värmeförlusterna i pannan och förhindrar överhettning av pannrummet, vilket ökar pannans effektivitet. Utforma isoleringslösningen efter panntypen och panntillverkarens specifikationer. Enligt standarderna måste pannor isoleras med två till tre lager isolering och isoleringstjockleken bör sammanlagt vara 200-300 mm. När pannan startas första gången efter att isoleringsarbetet har avslutats bör temperaturen i pannan inte tillåtas stiga med mer än 50 °C per timma.

Fördelarna med Parocs pannisolering:

  • God isoleringsförmåga och tryckhållfasthet vid höga temperaturer. 
  • Isoleringen behåller sin flexibilitet även vid stora temperatursvängningar. 
  • Högeffektiv isolering i flerlagersmontering.

På grund av de höga temperaturerna krävs flerlagsisoleringar för att ge bra driftsförutsättningar. Vidare krävs en isoleringslösning som kan variera beroende på typen av panna. Isoleringslösningarna måste vanligtvis bestå av två till fyra lager. Det inre lagret är normalt en nätmatta, och de yttre lagren kan vara nätmattor eller skivor.

Paroc har ett sortiment skivor och mattor av stenull som är lämpliga för isolering av pannor. Alla dessa isoleringskonstruktioner kan varieras efter olika specifikationer och föreskrifter. 

 

Pannvägg 

Isolering av pannor är krävande, eftersom man måste ta hänsyn till värmeutvidgning hos samtliga komponenter.

Isoleringen på pannväggen fästs med stålstift som svetsas på plats. Utvändigt är pannan klädd med korrugerad stålplåt eller aluminium.

Isoleringen består exempelvis av en nätmatta med en nominell densitet av 100 kg/m³.


 

Huvudkonstruktionen består av platta stänger och ett kraftigt stålnät som vanligtvis isoleras med nätmattor. Hela konstruktionen är beklädd med kraftiga korrugerade stålplattor. På ovansidan används finns det stålplattor som klarar de mekaniska påfrestningarna som uppstår i samband med underhållsarbete.

Paroc har ett sortiment skivor och mattor av stenull som är lämpliga för isolering av pannor. Alla dessa isoleringskonstruktioner kan varieras efter olika specifikationer och föreskrifter.

 

Penthouse

Penthouse isolerat med nätmattor med en nominell densitet av 100 kg/m³.

Isoleringen är fäst med stift och bricka.