De höga temperaturerna och den speciella konstruktionen hos pannor i kraftverk, tillsammans med behovet att uppnå optimal effektivitet för hela processen, ställer en rad höga krav på isoleringslösningarna.

Pannan och isoleringslösningarna måste medge värmeutvidgning. Pannans hölje och rörledningar rör sig konstant på grund av värmeutvidgning och vibrationer. Utrustning som är ansluten till pannan, såsom brännare och fläktar, skapar vibrationer. Förutom de mycket höga temperaturerna i pannan, kan temperaturerna även variera i konstruktionens olika delar.

Rätt isoleringslösning minskar värmeförlusterna i pannan och förhindrar överhettning av pannrummet, vilket ökar pannans effektivitet. Utforma isoleringslösningen efter panntypen och panntillverkarens specifikationer. Enligt standarderna måste pannor isoleras med två till tre lager isolering och isoleringstjockleken bör sammanlagt vara 200-300 mm. När pannan startas första gången efter att isoleringsarbetet har avslutats bör temperaturen i pannan inte tillåtas stiga med mer än 50 °C per timma.

Fördelarna med Parocs pannisolering:

  • God isoleringsförmåga och tryckhållfasthet vid höga temperaturer. 
  • Isoleringen behåller sin flexibilitet även vid stora temperatursvängningar. 
  • Högeffektiv isolering i flerlagersmontering.