Beroende på storlek och drifttemperatur gäller olika isoleringskrav för processutrustning.

Nätmattor är ofta det bästa isoleringsmaterialet för utrustning med många böjar och utlopp. För större högtemperaturskärl kan även spårad skiva användas. PAROC Pro Pipe Slab 100 uppfyller de krav som ställs vid dessa användningsområden. Den diameteranpassade spårningen i skivorna bidrar till en ökad formbarhet och möjliggör ett enkelt och effektivt montage.
PAROC Pro Pipe Slab 100 kan även användas i flerlagsisoleringar där ett montage med förskjutna längs- och tvärskarvar ytterligare förbättrar slutresultatet.

Beroende på typen av process ställs många krav på isolering och ytbeklädnad. De baseras ofta på erfarenhet och kan även bero på företagets egna föreskrifter.


Fördelar med Parocs processisolering: 

  • Lätt att hitta lämpligt isoleringsmaterial som uppfyller specifikationer och föreskrifter. 
  • Enkelt att montera och fästa. 
  • En isolering med goda egenskaper och har lika lång livslängd som själva utrustningen. 
  • God isoleringsförmåga vid såväl låga som höga temperaturer.