Processutrustning

Beroende på storlek och drifttemperatur gäller olika isoleringskrav för processutrustning.

Nätmattor är ofta det bästa isoleringsmaterialet för utrustning med många böjar och utlopp. För större högtemperaturskärl kan även spårad skiva användas. PAROC Pro Pipe Slab 100 uppfyller de krav som ställs vid dessa användningsområden. Den diameteranpassade spårningen i skivorna bidrar till en ökad formbarhet och möjliggör ett enkelt och effektivt montage.
PAROC Pro Pipe Slab 100 kan även användas i flerlagsisoleringar där ett montage med förskjutna längs- och tvärskarvar ytterligare förbättrar slutresultatet.

Beroende på typen av process ställs många krav på isolering och ytbeklädnad. De baseras ofta på erfarenhet och kan även bero på företagets egna föreskrifter.


Fördelar med Parocs processisolering: 

  • Lätt att hitta lämpligt isoleringsmaterial som uppfyller specifikationer och föreskrifter. 
  • Enkelt att montera och fästa. 
  • En isolering med goda egenskaper och har lika lång livslängd som själva utrustningen. 
  • God isoleringsförmåga vid såväl låga som höga temperaturer.

 

Värmeväxlare

Olika mindre utrustningsdelar, t ex värmeväxlare, isoleras med nätmattor. Mycket av denna utrustning har varierande form och ojämna ytor, och därför behövs denna isolering för bästa resultat.

När nätmattor används, skall ytbeklädnaden fästas med t ex stödringar för att förhindra att isoleringen hänger ned.

När spårad skiva används behöver inte stödringar monteras.

 Pro Pipe Slab 100  Pro Pipe Slab 100 Pro Pipe Slab 100 

PAROC Pro Pipe Slab 100 har diameteranpassad spårning i skivorna som bidrar till en ökad formbarhet och möjliggör ett enkelt och effektivt montage.

Till utrustnings- och tryckkärl används skivor eller nätmattor beroende på storlekar och mått.

Tryckkärl isolerat med PAROC Pro Wired Mat 

Nätmattor används till kärl med mindre diameter, skivor till större kärl. Den monteringsmetod som används för isoleringen beror på om det går att svetsa på kärlets yta eller inte.

Överallt där det är möjligt är stålstift som svetsas på kärlet det enklaste alternativet, men en annan metod är att montera isoleringen med stålband.

Tryckkärl isolerat med nätmattor. Isoleringen fästs med stålstift och brickor.  

 Pro Pipe Slab 100  Pro Pipe Slab 100 Pro Pipe Slab 100 

PAROC Pro Pipe Slab 100 har diameteranpassad spårning i skivorna som bidrar till en ökad formbarhet och möjliggör ett enkelt och effektivt montage.