Paroc kan erbjuda effektiva lösningar för alla rörisoleringskrav. Vilken isoleringslösning som passar bäst för dina behov beror på rörets drifttemperatur. Ingen nedhängning av rörskålsisoleringen uppstår med tiden, och dess tjocklek och isoleringsförmåga förblir därför konstant genom rörledningens hela livslängd.

En isoleringslösning med rörskålar kan minska värmeförlusterna upp till 30 % jämfört med nätmattor med samma tjocklek, eftersom de senare kräver stöd för att bära ytskiktet. Stöden skapar en betydande värmebrygga inuti isoleringsmaterialet. Vid påfrestande miljöer och vibrationer är rörskål en utmärkt isoleringslösning. 

 

Lösningen PAROC Pro Lock

I PAROC Pro Lock-lösningen är ett isoleringslager tillräckligt för att ersätta rörskålar i två lager (tjocklekar 80-160 mm). Installationstiden är kortare, vilket innebär att ställningar och annan utrustning behöver användas under kortare tid, och de allmänna arbetskostnaderna på installationsplatsen är lägre. Den totala kostnadssänkningen är mellan 25 och 30 %. Paroc Pro Lock har falsade ändar och Z-formad längsgående skarv vilket gör att man minimerar energiförlusterna.

 

Dubbla lager (DL)

När det krävs två isoleringslager, isoleringstjockleken är över 160 mm och medietemperaturen överstiger 250°C, rekommenderar vi att du väljer DL-produkter. DL-produkterna ger dig tillgång till en färdig lösning som inkluderar två rörskålar som är dimensionerade för att passa tillsammans. DL-produkter är paketerade inuti varandra och levereras tillsammans, vilket ger besparingar genom effektivare logistik.

När medietemperaturerna överstiger 350°C, rekommenderar vi rörskålar med en densitet av 140 kg/m³ i det första eller båda lagren.