Isolering av rörböjar

Paroc erbjuder speciella lösningar för isolering av rörböjar med lika effektiva prestanda som vid isolering av raka rörledningar PAROC Pro-segment och PAROC Pro-Bend är prefabricerade isoleringsböjar som är speciellt framtagna för isolering av rörböjar på industriella rörledningar.

Dimensionsexakta, prefabricerade isoleringskomponenter för rörböjar ger rörisolering med en högre kvalitet. Installation av PAROC Pro Segment och PAROC Pro Bend är en tekniskt effektiv, snabb och ekonomisk metod för isolering av rörböjar. Värmeförluster minimeras eftersom det inte förekommer värmebryggor, samtidigt som driftkostnaderna sänks.

Rörböj isolerad med PAROC Pro Bend 

För rörböjar till mindre rörledningar rekommenderar Paroc en prefabricerad isolering för rörböjar, PAROC Pro Bend.

Rörböjarna, som finns för vinklar på 45° och 90°, är exakt dimensionerade och innebär att isoleringen kan installeras med hög noggrannhet, vilket ger ett felfritt slutresultat.

Liten rörböj isolerad med PAROC Pro Bend.  
   

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.

Paroc rekommenderar PAROC Pro Segment för isolering av större rörböjar. Exakt dimensionerade segment resulterar i skarvar med hög passform och kräver inga förstärkningar.  

Rörböj isolerad med PAROC Pro Sections och PAROC Pro Segments 

 

Behovet av att mäta eller tillverka extern beklädnad på plats elimineras. Beklädnaden installeras enkelt på segment och slutresultatet håller högsta kvalitet
Stor rörböj isolerad med PAROC Pro Segment och på raka delen med PAROC Pro Section.  

 

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.

Fördelarna med dubbellagerisolering (DL) och PAROC Pro Lock-produkter kan även utnyttjas i rörböjar genom användning av lösningen PAROC Pro Segment DL, där skarvarna är förskjutna för att minimera värmeförlusterna.

Dubbellagerlösningar används vid höga temperaturer – till exempel på överhettade ångrörledningar.

PAROC Pro Segment DL är kompatibel med både PAROC Pro Lock-rörskålar och PAROC Pro Section DL-produkter.

Dubbellagerlösning på rörböj med PAROC Pro Segments och PAROC Pro Lock 

Paroc rekommenderar en dubbellagerlösning för rörledningar med höga driftstemperaturer.

I stora rörböjar rekommenderar vi att du använder två binfästningsband per segment.

Rörböj isolerad med PAROC Pro Segments i dubbla lager.

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.