Isolering av tankar och cisterner

Tankar av olika former och storlekar utgör integrerade delar i många industriella processer. Temperaturen på innehållet som förvaras i tankar kan skifta mycket från en process till en annan. Värmeisolering minskar värmeförlusterna till ett minimum och gör att innehållet i tanken bibehåller rätt temperatur, vilket i sin tur är en garanti för att processerna fungerar effektivt.

Fördelarna med PAROC:s tank- och cisternisolering:

  • Uppfyller kraven enligt SSG.
  • God termisk isoleringsförmåga över ett brett temperaturområde. 
  • Låg luftgenomsläpplighet, vilket förbättrar värmeisoleringsförmågan. 
  • Hög tryckhållfasthet – inga separata stöd behövs för taktäckningen, vilket ger färre köldbryggor. 
  • Goda egenskaper mot fukt. 
  • Goda montageegenskaper. 
  • Obrännbart material.

Mineralullens icke-kapillära, icke-absorberande och obrännbara egenskaper ger ett tillräckligt skydd för cisternen och förlänger dess livslängd. Dessutom är installationen kostnadseffektiv. Paroc har ett sortiment med skivor av stenull särskilt lämpade för isolering av cisterner.

 

Värmeisolering av tank-tak 

För tank- och cisterntak rekommenderar Paroc användning av PAROC Pro Tank Roof Slab 20-80 kPa, beroende på specifikationen.

Tryckhållfastheten hos de olika takskivorna varierar från 20–80 kPa, vilket innebär att de är tillräckligt starka för att klara att en person går på dem i samband med installation och underhåll.

För det yttre lagret är tryckhållfastheten 30kPa vid 10 % deformation CS10(30), alternativt 20 mm isoleringsskiva med tryckhållfasthet 80kPa vid 10 % deformation CS10(80), i enlighet med EN 826.

Tryckhållfasthet för övriga lager är 20kPa vid 10 % deformation CS10(20), i enlighet med EN 826.  

Välj rätt densitet på isoleringen

Cisterner är ofta höga. Temperaturskillnaderna i mellanrummen mellan isoleringen och den yttre beklädnaden ger upphov till den så kallade "skorstenseffekten", där luften flödar uppåt. Därför är det viktigt att använda tillräckligt täta isoleringsskivor så att luftens rörelse inuti isoleringen förhindras och för att minimera värmeflödet. Lämplig densitet hos isolering till lågtemperaturcisterner är ca 35 kg/m3, och för cisterner med högre temperaturer är den ca 65 kg/m3 eller högre. För syrgastankar rekommenderas PAROC Pro Loose Wool.

Ett alternativ på mindre cisterner och tankar är PAROC Pro Pipe Slab 100. Det är stenullskiva med frästa spår som gör att den kan formas efter tankens radie. 
 

Värmeisolering av cistern. 

Isolering av cisternväggar kan installeras med olika fastsättningsmetoder. Dessa varierar från land till land och beror på vilka föreskrifter som används.

På denna bild har isoleringen fästs med stift och bricka.