Tankar av olika former och storlekar utgör integrerade delar i många industriella processer. Temperaturen på innehållet som förvaras i tankar kan skifta mycket från en process till en annan. Värmeisolering minskar värmeförlusterna till ett minimum och gör att innehållet i tanken bibehåller rätt temperatur, vilket i sin tur är en garanti för att processerna fungerar effektivt.

Fördelarna med PAROC:s tank- och cisternisolering:

  • Uppfyller kraven enligt SSG.
  • God termisk isoleringsförmåga över ett brett temperaturområde. 
  • Låg luftgenomsläpplighet, vilket förbättrar värmeisoleringsförmågan. 
  • Hög tryckhållfasthet – inga separata stöd behövs för taktäckningen, vilket ger färre köldbryggor. 
  • Goda egenskaper mot fukt. 
  • Goda montageegenskaper. 
  • Obrännbart material.