Vattenavstötande produkter minimerar problemen med korrosion under isolering

Minimera CUI med vattenavstötande WR-lösningar för processindustri

Korrekt planerade och installerade isolerlösningar ger många fördelar såsom kostnads- och energibesparingar, minskade värmeförluster, förbättring av processkontroll, minskade utsläpp och mindre underhåll, samt förebyggande av korrosion under isolering (CUI). 
CUI är en av de största utmaningarna när det gäller isoleringslösningar för industriella applikationer. Paroc har sålt vattenavstötande (WR) produkter i mer än 20 år och har kontinuerligt investerat i forskning och utveckling för att förbättra produkternas egenskaper.

De senaste testerna från oberoende testlaboratorier visar att Parocs WR-produktsortiment för industriella applikationer har marknadsledande egenskaper för stenullsisoleringsmaterial – inklusive den lägsta vattenabsorptionen och det högsta temperaturintervallet. Paroc har dessutom det bredaste produktsortimentet inom WR-produkter, med både rörskålar, nätmattor, mattor och skivor.

Se närmare på våra
WR-produkter

Nyfiken på våra
WR-produkter?

För mer information

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.

Marknadsledande vattenabsorptionsegenskaper

10 × bättre än kraven i den strängaste standarden (EN13472)* 

Jämförelse vattenintag för stenullsisolering

PAROC WR-PRODUKTER

  • 10 × lägre vattenabsorption än kraven i den strängaste standarden (EN13472/24h)
  • Hälften av vattenabsorptionen än hos den bästa konkurrenten enligt EN13472/24h
  • Högst temperaturområde <300 °C 
  • Säker att använda i samband med målningsarbeten och certifierad enligt högsta kraven i VDMA 24364 - standard för kompatibilitet med målningsoperationer
  • Mer än 20 års erfarenhet av vattenavstötande stenullsprodukter för industriella applikationer
  • Bredaste WR-produktsortimentet på marknaden inklusive rörskålar, nätmattor, mattor och skivor

Ett naturligt sätt att hålla vatten borta

Precis som fågelfjädrar är stenull naturens egen uppfinning. Den absorberar mindre vatten, torkar ut snabbare och har en tekniskt överlägsen isoleringsprestanda. 

Korrekt planerade och installerade isolerlösningar ger många fördelar såsom kostnads- och energibesparingar, minskade värmeförluster, förbättring av processkontroll, minskade utsläpp och mindre underhåll, samt förebyggande av korrosion under isolering (CUI). 

För Paroc är varje dag en ny möjlighet att spara energi, bevara resurser och fatta beslut som hjälper till att värna vår planet. Vi arbetar för att minska vår negativa miljöpåverkan och öka vårt positiva bidrag. Parocs produkter bidrar till hållbarhet genom att skapa en energieffektiv, brandsäker och ljudmässigt sund miljö. Vi ägnar särskild  uppmärksamhet åt miljöaspekter som energieffektivitet, återvinning och utsläpp.

naturens sätt att hålla vatten borta

Sten slår vatten

Låg vattenabsorption är en mycket viktig egenskap eftersom de flesta industriella isoleringslösningar riskerar att utsättas för vatten, hög luftfuktighet eller andra vätskor. 

Torr isolering fungerar alltid bättre än våt isolering. Förutom att risken för att det skapas en korrosiv miljö på ytan hos den isolerade utrustningen gör vatten i isoleringsmaterialet att isoleringens prestanda försämras dramatiskt och att dess vikt ökar.

Korrosion påskyndas av varaktigt fuktiga förhållanden, och därför blir skyddet mot vatten som fångats under eller i isoleringsmaterialet själv en funktion av tid. Med andra ord:

Mindre vatten och snabbare uttorkning = mindre korrosion

PAROC WR rörskålar är testade på oberoende laboratorier enligt europeiska (EN), brittiska (BS) och amerikanska (ASTM) standarder.

Sten slår vatten