Industrin behöver minska negativ klimatpåverkan och spara energi. Vi har lösningarna.

Industrin står för en stor del av Sveriges utsläpp av växthusgaser och för mer än en tredjedel av den slutliga energianvändningen i Sverige. En otillräcklig isolering orsakar  betydande energiläckage och utsläpp. Genom att säkerställa att processerna är isolerade på bästa sätt kan både effektivitet och prestanda öka samtidigt som kostnaderna sänks. Lägsta möjliga energiförbrukning och maximal effektiv livslängd hos anläggningen är mycket värdefulla fördelar där processen försetts med rätt isolering. En effektivare användning av energi bidrar också till minskad belastning på klimatet och miljön och till en tryggare energiförsörjning. 

Hur kan industrin bidra till minskad negativ klimatpåverkan - och samtidigt spara pengar? Som tur är finns en enkel lösning på problemet. I filmen berättar vi mer!

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.

 

 

I broschyren "Industri & Processisolering" ger vi också förslag till lösningar som kan användas för att uppnå energieffektivisering och kostnadseffektivitet inom industrin.

Ladda ned broschyren här >