Isolering för processindustri

Industrin behöver minska negativ klimatpåverkan och spara energi. Vi har lösningarna.

Industrin står för en stor del av Sveriges utsläpp av växthusgaser och för mer än en tredjedel av den slutliga energianvändningen i Sverige. Otillräcklig isolering orsakar betydande energiläckage och utsläpp. Genom att säkerställa att processerna är isolerade på bästa sätt kan både effektivitet och prestanda öka samtidigt som kostnaderna sänks. Lägsta möjliga energiförbrukning och maximal effektiv livslängd hos anläggningen är mycket värdefulla fördelar där processen försetts med rätt isolering. En effektivare användning av energi bidrar också till minskad belastning på klimatet och miljön och till en tryggare energiförsörjning. 

Enligt en ny studie, publicerad i mars 2021, bekräftar EiiF (European Industrial Insulation Foundation) att det finns en enorm besparingspotential för industrin inom EU. Den årliga besparingspotentialen motsvarar den årliga energiförbrukningen för 10 miljoner hushåll. Besparingspotentialen för industrier i Sverige motsvarar energiförbrukningen för mer än 308.000 hushåll eller driften av mer än 772.000 bilar. 

Potentiell energibesparing inom svensk industri

Hur kan industrin bidra till minskad negativ klimatpåverkan - och samtidigt spara pengar? Som tur är finns en lösning på problemet. I filmen berättar vi mer!

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.