Arkitektkontor, Gävle

Skoog Arkitekter har funnits sedan 1989. Kontoret har sin bas i Gävle och verkar främst i den närmaste regionen men har även uppdrag i andra delar av Sverige. Uppdragen spänner över bostäder, kontor, industrier, inredning mm.

Efter att ha huserat i en sekelskiftesvilla strax utanför stadskärnan i 20 år flyttade arkitektbyrån vid årsskiftet 2017/2018 till ett mer ändamålsenligt kontor i en ombyggd industrilokal.

I det största konferensrummet har byrån valt den nya produkten PARAFON Step for Grids. En innovativ lösning där kreativitet och funktion samsas på bästa tänkbara sätt. 

Använda produkter:

PARAFON Step for Grids
 

Nytt kontor i gammal industrifastighet - en blandning av industrikänsla och ombonat

Den nya lokalen är cirka 430 kvadratmeter i ett plan. För Skoog Arkitekter var den fem meter höga takhöjden en viktig parameter i valet av lokal. Den stora rymd som finns i det som tidigare varit en fabrikslokal har tagits tillvara. I det stora rummet har mindre rum skapats. Tanken med det är att de ska upplevas som fristående enheter i den stora volymen.

-Det är en blandning av industrikänsla med synliga installationer och rostiga stålbalkar i taket och en ombonad känsla när det gäller materialval, belysning och möbler. En genomgående idé med de nya lokalerna är att variera byggnadsmaterial och tekniska lösningar, berättar Jenny Karlsson-Lindberg, en av inredarna som har designat det nya kontoret. 

- Det blir till stor hjälp genom att vi nu kan visa våra kunder idéer om exempelvis ytskikt och utformning ”live”. Genom att montera PARAFON Step for Grids i vårt stora konferensrum kan vi visa en produkt som är ett nyskapande sätt att utforma ett traditionellt undertakssystem.

Tak som blir en del av inredningen

Har man möjlighet ska man utnyttja taket så att det blir en viktig del av inredningen tycker arkitekten Johan Olsson, Bornstein Lyckefors. Han tycker själv inte om att låsas vid standardiserade lösningar.

- Jag vill ha en frihet att kunna välja mellan olika material, kulörer, former och även bärsystem utan att kostnaderna drar iväg drastiskt. 

Genom ett samarbete med Paroc fick Bornstein Lyckefors möjlighet att förena funktion och gestaltning när de tog fram idén till PARAFON Step, ett akustikkoncept där det är möjligt att själv bestämma design och färg. En kombination av olika tjocklekar och format gör att man får ett dynamiskt och unikt akustikundertak.

Anpassad efter nedpendlade undertak

Andreas Lyckefors på Bornstein Lyckefors säger att utvecklingen av konceptet, nya PARAFON Step for Grids, bygger på samma idé. Skillnaden är att den nya produkten är anpassad efter nedpendlade undertak. Det gör den användbar i de flesta miljöer.

- Vi har länge saknat en användbar produkt som fungerar till nedpendlade standardundertak samt kombinerar bra akustik, brandegenskaper och frihet i gestaltningen. Ofta vill vi bara riva bort taket. Men med Step for Grids finns det möjlighet att skapa något inom ramen för standard, budget och våra egna höga förväntningar på slutresultatet. 

”Step for Grids mår bra av att upplevas live”

Kollegan Johan Olsson tycker det är extra roligt att en arkitektbyrå har valt att rita in ett undertak med Step for Grids i sin egen kontorsmiljö.
- Step for Grids mår bra av att upplevas live för att man ska förstå effekten av undertaket, hur de olika takplattornas höjd skapar mönster. Vilka är bättre lämpade än arkitekter att tala för en produkt, och inte blir det sämre av att de har den i sitt eget undertak! 

Effektfullt tak och god akustik

Johan Lingblom, Takringen Akustikbyggen, är smått lyrisk när han beskriver Skoog Arkitekters nya lokaler.

- Du möts av en gammal fyrkantig ”industriplåtlåda” som ligger i Inre hamnen i Gävle, granne med Gasklockornas småbåtshamn och Gävle Varv. Men när du kommer in överraskas du av en riktig wow-känsla. Så häftigt!

I taket på arkitektkontorets stora konferensrum har Akustikbyggen monterat PARAFON Step for Grids.

- Step-skivorna är 18, 34 och 50 millimeter tjocka. De installeras i ett smalt 15-millimetersbärverk. I det här fallet har lika delar av de olika tjocklekarna monterats i ett oregelbundet mönster. Färgen som arkitektbyrån har valt är en mörkt gråbrun, som kakao kan man säga, och såväl skivor som bärverk har samma färg. Det är riktigt snyggt, särskilt ihop med den över tre meter långa specialbyggda taklampan som går i en liknande färgskala. Där sitter man bra med utsikt genom panoramafönstret ut mot ån. 

- Steptaket blir en absorbent i A-klass. Akustiken är väldigt god och monteringen har gått riktigt smidigt.

Projektinformation

Kategori
  • Akustik
År 2018
Land Sweden
Adress Vallbacksgatan 3
Postnummer & ort 802 53 Gävle
Arkitekt Johan Skoog Arkitekter
Entreprenör

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.