Avfallsanläggning, Vantaa, Finland

Arkitekturen hos Vantaa Energias anläggning för att förvandla avfall till energi, har inspirerats av filmen Star Wars. Anläggningen har byggts med den senaste tekniken och uppfyller stränga miljökrav. Uppförandet av avfallsförbränningsanläggningen kommer att minska användningen av fossila bränslen för värme- och elproduktion med 30 %, och koldioxidutsläppen med 20 % i Vantaa. Varje dag samlar 180 sopbilar in blandat avfall från hushåll i huvudstadsregionen och Uusimaa med omnejd för förbränning i anläggningen, avfall som annars skulle ha hamnat i deponi.  Anläggningen producerar närmare 920 gigawattimmar värme och 600 GWh el per år.

Paroc levererade totalt 14 km industriell rörisolering och 42 000 m² nätmatteisolering till Vantaa Energias anläggning. Dessutom levererade man 5 000 m² isoleringsskivor och annat isoleringsmaterial till anläggningen.

 
Använda produkter:
  
PAROC Pro Section 100 
PAROC Pro Section 140 
PAROC Pro Wired Mat 80
PAROC Pro Wired Mat 100
PAROC Pro Slab 60
PAROC Pro Slab 80

Projektinformation

Kategori
  • Process Industri
År 2014
Land Finland
Adress Pitkäsuontie 1
Postnummer & ort Vantaa 00890
Entreprenör

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.